Kontakt O nás
Intuice jako náš životní kompas

Intuice jako náš životní kompas

Určitě jste někdy někoho slyšeli tvrdit, že ''život je boj'', či si to dokonce možná sami myslíte. Mnoho domorodých kmenů i významných filozofů napříč věky tvrdilo, že nechat se zatáhnout do boje, je vlastně prohrou samo o sobě. S bojem totiž chtě nechtě přicházejí různé formy strachu a jak zřejmě většina z nás již ví, strach náš život ochromuje a my jej tak spíše prohráváme, nežli žijeme jako vítězové. Samozřejmě, že život nelze vyhrát, ale zcela jistě si jej můžeme zjednodušit. Stačí činit správná rozhodnutí.

Vědci již dávno dokázali, že žijeme v takzvané realitě žonglujících molekul, kterou lze formovat energiemi myšlenek a emocí. Avšak jen stěží si vytvoříme svět přesně podle našich představ, když se pohybujeme v neustálé interakci individuálních rozpoložení, slov a činů mezi veškerým biologickým švitořením, jež přináší do našich životů nejrůznější nahodilosti a nepředvídatelné události. My všichni tak procházíme různými zkouškami a jak je známo, učíme se z chyb. To ale neznamená, že bychom se museli dobrovolně dostávat do slepých uliček. Na cestu nám totiž svítí intuice, jež je strážcem naší duševní vyrovnanosti, mentální spokojenosti a vnitřní svobody.

 

Život vedený intuicí není nikdy bojem. Intuice je neustále soustředěna na náš nejlepší zájem, na zřeteli má pouze naše dobro, pomyslným prstem ukazuje na nejvýhodnější možnost, přičemž dává nakouknout pod pokličku tajemné budoucnosti. Každý z nás někdy zažil ten neodkladný pocit, jenž rovnou přináší nepochybně správnou odpověď na otázku, kterou naše mysl ještě nestačila ani zformulovat nebo pobízí, naléhá a podněcuje k tomu či onomu. Toto silné jasnozřivé nutkání, které nemá zhola nic společného s analytickým myšlením a jistě se nepohybuje ani mezi omezeními běžné logiky, nalézá jistotu v nejistotě, je naším šestým smyslem, neomylnou intuicí. My všichni se vědomě či méně vědoměji řídíme jejím vhledem a nikdo z nás nemusí o její péči pochybovat. Pokud by byla intuice bytostí, pak by byla ta jediná, které bychom mohli věřit slepě.

 

Jasnost a intenzitu přirozené schopnosti intuice můžeme zvýšit už jen tím, že ji zcela přijmeme. Pokud však zaměříme pozornost do svého nitra místo na vnější dění, citlivost k intuitivnímu vedení ještě zesílí. Zklidnění, uvolnění, relaxace či meditace nám pomůže vyladit se na její příjem. Bdělou pozorností a aktivním vnitřním nasloucháním se naučíme rozeznávat mezi pouhými myšlenkami a intuicí podbarvenou pocity. Čím více budeme vůči ní pozornější, tím častěji se bude vracet. Čím silnější důvěru ji vyjádříme, tím přesnější bude. Naše duševní nastavení podpoříme i prostou vděčností za její vedení.

 

Intuice je průvodkyní vedoucí k rovnováze mezi vnitřním a vnějším světem, jež nastoluje tak důležitou spokojenost. Umějme se proto zastavit, nadechnout se a naslouchat, co nám říká náš vnitřní hlas. Důvěřujme intuici. Nechme se vést její prozíravou prozřetelností a vyměňme tak společně boj za jednoduchost.

 

Napsal Petr Neckář, autor knihy 3IN Intuice Instinkt Inspirace

 

přidáno 23. listopadu 2015 do kategorie Život

ČTETE: Intuice jako náš životní kompas · 23. listopadu 2015 · Život
·
Další články