Kontakt O nás
3 Zenové příběhy (8.díl)

3 Zenové příběhy (8.díl)

ZEN je duchovní filozofií, zrozenou v 5. století, vyvinutou z buddhismu. Vyznavači zenu zdůrazňují nalezení pravdy skrze „probuzení“. Vy se Inspirujte třemi následujícími příběhy.

 

Spravné učení

Jednoho dne mnich, který vedl klášter, navštívil zenového mistra Rinzaie a zeptal se ho: "Co je nakonec celým smyslem Buddhova zákona?"

Mistr Rinzai vyskočil ze svého místa, popadl představeného kláštera jednou rukou za límec, druhou ho udeřil a pak ho od sebe odstrčil. Představený tu stál jako zasažený bleskem. Mnich, který seděl za ním, mu řekl: "Proč se neukloníte a nepoděkujete?" Představený kláštera se uklonil, poděkoval a najednou, zčistajasna, se mu dostalo satori.

 

Bez masek

Návštěvník se ptal zenového mistra Džóšú, pod jakým heslem stojí jeho klášter. Džóšú potřásl hlavou: "Tady nemáme žádné heslo". "Ale jste tu přece opatem? Určitě tu musí být nějaké heslo z Buddhových výroků," ptal se návštěvník. Džóšú odpověděl: "Tady nemáme žádné heslo. A jediné slovo, které ve svém klášteře nerad slyším, je 'Buddha'."

 

Co je nejsvatější

Bylo to v zimě, když Ikkjú byl na cestách a přenocoval v malém chrámě. Noc byla velmi chladná, a na chrámovém oltáři stály tři dřevěné sošky Buddhy. Bez rozmýšlení Ikkjú jednu ze sošek zapálil, aby se zahřál.

Náhodou se probudil představený chrámu, cítil kouř a běžel do meditační síně, aby zjistil, co se děje. Nevěřil vlastním očím. Ikkjú si tu spokojeně seděl před hořící soškou Buddhy a ohříval si ruce. "Zbláznil ses? Jak můžeš udělat něco takového?" křičel představený chrámu. Ikkjú klidně opáčil: "Buddhovi ve mně bylo velice zima. Stál jsem před volbou, zda obětovat dřevěného Buddhu živému nebo živého Buddhu dřevěnému." Ale představený chrámu Ikkjúovým slovým nerozuměl, byl zcela vyveden z míry a křičel: "Kliďse odtud! Spálil jsi Buddhu." Tu začal Ikkjú prohrabávat popel z Buddhovy sošky, která mezitím shořela, opíraje se o zvyk hledání šari v popelu (jakési minerální sraženiny, která se po spálení lidského těle nachází v popelu a podle níž buddhisté poměřují svatost zemřelého). "Co to děláš tedy" volal představený chrámu rozčileně a nechápavě. "Hledám Buddhovo svaté šari." Tu se představený chrámu dal do smíchu a řekl: "Ty ses úplně zbláznil. Jak bys mohl čekat šari u dřevěného Buddhy?" "Tak mi dones i ty další dvě sošky " požádal Ikkjú, "noc je dlouhá a stále ještě mi je zima!"

přidáno 13. května 2015 do kategorie Život

ČTETE: 3 Zenové příběhy (8.díl) · 13. května 2015 · Život
·
Další články