Kontakt O nás
3 Zenové příběhy (6.díl)

3 Zenové příběhy (6.díl)

ZEN je duchovní filozofií, zrozenou v 5. století, vyvinutou z buddhismu. Vyznavači zenu zdůrazňují nalezení pravdy skrze „probuzení“. Vy se Inspirujte třemi následujícími příběhy.

 

 

Svaté skutky

Zenový mistr Bankei seděl uprostřed svých žáků a vyučoval je. Mezi posluchače se vmísil kněz sekty Sinšú, jejíž členové věří na zázraky a na spasení pomocí magických rituálů.

Ze žárlivosti na množství Bankeiových posluchačů působil takový neklid, že Bankei přerušil svůj výklad a muže se zeptal, zda nechce něco povědět. Muž vstal a pyšně zvěstoval: "Zakladatel mého náboženství dokáže z jednoho břehu řeky štětcem napsat své jméno na list papíru, který drží v ruce pomocník na druhém břehu řeky, a ta řeka je široká deset metrů. Jaké zázraky umíš učinit ty?" Bankei odpověděl: "Když mám hlad, najím se, a když jsem unavený jdu spát."

 

Vyšší logika

Z velkého zástupu žáků se hlásí o slovo mladý muž: "Mistře, vysvětli nám prosím, co je to ta 'vyšší logika', o níž stále hovoříš a o níž jsi už mnohokrát prohlásil, že je nezbytné jí porozumět, chce-li někdo dosáhnout pokroku na duchovní cestě."

Mistr se usmál. "Dobře, vysvětlím vám to na konkrétním příkladě: Dva muži spadnou do špinavého komína. Jeden zůstane čistý a druhý se zamaže od sazí. Kdo z těch dvou se umyje?" "Samozřejmě ten, který je plný sazí," odpoví žák. "Chyba lávky!" říká mistr. "Ten čistý se umyje. Vidí totiž, že druhý je zamazaný od sazí, a proto si myslí, že on je zamazaný také. Špinavý se naproti tomu považuje za čistého, protože vidí, že ten druhý je čistý. Tak dobře: Spadnou podruhé do komína. Který se umyje?" "Od teď vždy ten zamazaný," hrdě říká žák. "Chyba lávky!" opáčí mistr. "Kdo to kdy slyšel, aby dva spadli do jednoho komína plného sazí, a jeden se zamazal a druhý ne? Vidíte - to všechno prohlédnout, to je vyšší logika!"

 

Kdo s čím zachází

Doko, buddhistický filozof a přívrženec vidžňaptimátrá (vyučovací formy absolutního idealismu), se zvedl z množství mnichů a zeptal se zenového mistra: "Jaké musí být mé já, aby mohlo hledat pravdu?"

Mistr odpověděl: "Není žádné já, a tak ani nemůžeš způsobit, aby se dostalo do určitého stavu. A není žádná pravda, kterou bys mohl hledat." Doko řekl: "Jestliže není ani já, které se má vychovávat, ani pravda, která se má hledat, proč se tedy kolem tebe shromažďují všichni tito mniši a chtějí studovat zen?" Mistr se rozhlédl a řekl: "Nikoho nevidím." Doko se touto otázkou nenechal zmást a ptal se dále: "Co je učíš?" Mistr odvětil: "Nemám jazyk, jak bych mohl něco učit?" Nato Doko rozhněvaně zvolal: "Jak mi můžeš říci do tváře takovou lež?" "Nemám-li jazyk, abych jiné vyučoval, jak bych mohl vyslovit lež?" opáčil mistr jemně. Nato vykřikl Doko zoufale: "Nedokážu tvou řeč sledovat." Mistr řekl klidně: "Já sám sobě také pramálo rozumím."

přidáno 7. května 2015 do kategorie Život

ČTETE: 3 Zenové příběhy (6.díl) · 7. května 2015 · Život
·
Další články