Kontakt O nás

3 Zenové příběhy (2.díl)

ZEN je duchovní filozofií, zrozenou v 5. století, kdy se vyvinula z buddhismu. Vyznavači zenu zdůrazňují nalezení pravdy skrze „probuzení“. Vy se Inspirujte třemi následujícími příběhy.

 

 

Chov brouků ve vlastní hlavě

Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála překrásná mladá dívka v hedvábném kimonu. Očividně měla strach přejít přes řeku, protože ji vzedmuly silné deště.

Ekido se rychle podíval jinam. Naproti tomu Tansan nezaváhal a beze slova vzal dívku do náruče a přenesl ji přes řeku. Na druhém břehu ji opatrně postavil a oba mniši pokračovali mlčky v cestě. Uplynula čtvrthodina, půlhodina, celá hodina. Tu Ekido vyhrkl: "Co to do tebe vjelo Tansane! Porušil jsi několik mnišských pravidel naráz. Jak sis té hezké dívky vůbec mohl všímat, natož se jí dotknout a přenést jí přes řeku?" Tansan klidně opáčil: "Já jsem ji nechal u řeky, ty ji ještě neseš?"

 

Jak se věci správně dělají

Mladý zenový mnich se ustaraně ptal svého mistra: "Mistře, až jednou budu umírat, jak to mám správně udělat?" Mistr klidně odvětil: "Až budeš umírat, tak prostě umři."

 

Liška a králík

Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal zenový mistr na lišku, která štvala králíka. "Stará bajka praví, že králík lišce uteče," řekl mistr.

"Ne," odpověděl žák s určitostí, "liška je rychlejší než králík."
"Přesto králík unikne," trval na svém mistr.
"Proč jste si tím tak jist?" ptal se žák.
"Protože lišce jde o oběd, králíkovi však o život," odpověděl mistr.

 

přidáno 1. dubna 2015 do kategorie Život

ČTETE: 3 Zenové příběhy (2.díl) · 1. dubna 2015 · Život
·
Další články