Kontakt O nás

Placebo aneb očekávání změny

V době slučování různých pohledů na člověka, kdy je na jedince nahlíženo jako na jednotný celek, může být zajímavé otevřít téma, které původně spadalo čistě do oblasti medicíny – placebo efekt. Jak se postupně rozšiřuje náš pohled, zjišťujeme, že tento záhadný úkaz se zdaleka netýká jen medicíny, ale i našich běžných životů – jak může očekávání změnit např. to, jak se cítíme?

 

Co je tedy placebo efekt? Oproti jednomu mému známému, který se domníval, že jde o „Placeho efekt“, pojmenovaném po nějakém významném lékaři, je termín „placebo“ odvozen z latinského kořene (placere = líbit se), jehož budoucí tvar „placebo“ znamená česky „budu se líbit, potěším“.

Podívejme se nejprve na otázku placeba z medicínského hlediska, přičemž závěry z této oblasti vyplývající můžete už sami aplikovat i na jinou oblast – např. na naše pocity v měnících se situacích. Někteří autoři poznamenávají, že co je medicína medicínou, provázejí ji jevy, které dnes vyjadřujeme termínem placebo. Po staletí dávali lékaři v různých kulturách pacientům léky, nad jejichž terapeutickou hodnotou se dnes ušklíbají nejen lékaři, ale i laici. Tak například se léčilo hnojem, práškem z mumií, pilinami, ještěrčí krví, sušenými zmijemi, žabím spermatem, krabíma očima, kořínky či mořskými houbami. Tyto „léky“ byly ve své době z lékařského hlediska stejně uznávané jako kterýkoliv z opěvovaných léků užívaných dnes!

Jednoduše řečeno je placebo v úzkém slova smyslu imitací léku. Obvykle jde o neškodnou tabletu vyrobenou z mléka a cukru, která vypadá jako opravdová. Jde tedy o neúčinnou látku, jejíž účinek vyvolává spíše naše očekávání zlepšení než látka sama.

Dlouhou dobu se placeba užívalo (a užívá dodnes) při testování nových léků. Účinky testovaného preparátu se porovnávají s účinky dosaženými podáním placeba. Jelikož však placebo efekt (vliv důvěry pacienta v účinnost léku) spoluúčinkuje při terapeutickém zásahu, používají se tzv. „double blind“ pokusy, kdy ani lékař ani pacient neví, zda dostává skutečný lék nebo placebo.

V současné době se placebo přestává pokládat za šarlatánský druh léčby a těší se zvýšené pozornosti vědců. Mezi badateli jsou taková jména jako Dr. Arthur Shapiro a Dr. Louis Lasagna, kteří přinesli pádné důkazy svědčící o tom, že placebo může jako účinný lék nejen vypadat, ale i působit. Dr. Shapiro ve své monografii o placebu píše: „Placebo může mít mocnější vliv než silné aktivní léky a může zvrátit negativní průběh nemoci … Placebo může napodobovat účinky aktivních léků, o nichž jsme si dosud mysleli, že jsou jen jim specifické“. Tentýž druh placeba totiž působí nespecificky, tj. léčí celou řadu různých nemocí a neduhů, nejen jednu jedinou, jak tomu obvykle bývá u tzv. skutečných léků. Výhodou placeba také je, že nemívá vedlejší účinky moderních silných léků.

Nejde tedy jen o psychologickou podporu pacienta, ale o autentický terapeutický prostředek, který je schopný změnit chemické procesy v těle a napomáhat mobilizaci obranného systému těla k boji s poruchou, nemocí či jinou obtížnou životní situací.

Napsáno ve spolupráci s ing. Havlovou

přidáno 28. září 2014 do kategorie Zdraví

ČTETE: Placebo aneb očekávání změny · 28. září 2014 · Zdraví
·
Další články