Kontakt O nás

Asymetrie dětské hlavy

Pokud miminko v počínající fázi svého života při ležení příliš upřednostňuje jednu stranu hlavičky, snadno dochází k její asymetrii. Dá se to zmírnit? Nebo tomu lze dokonce zabránit? Jaká prevence či terapie na "šišatou hlavu" zabírá?

 

Dokonale symetrickou hlavu nemá nikdo na světě. A upřímně řečeno, příliš souměrní lidé by také vypadali docela nudně. Pokud nevěříte, pozorujte své blízké chvíli v zrcadle nebo vezměte jejich fotografii, rozstřihněte ji přesně v půli mezi obočím a obě polovičky pak zvlášť zkopírujte a přiložte k sobě. Možná budete zaskočeni, když před sebou náhle uvidíte dva různé obličeje! Důvodem bývá genetika - po předcích dědíme odstáté uši, křivé rty i zdvižené nosíky. Také tvar hlavy je v převážné míře určen geneticky.

U nejmenších děti přibývá ale jeden problém - pokud miminko leží stále jen na jedné straně, může mu hlavička doslova "zplacatět". Postižené bývá především temeno, které je buď zprava nebo zleva zploštělé. Takto výrazné nerovnoměrnosti tvaru hlavy vznikají, když děťátko příliš často a dlouho leží na zádech a stále se dívá jen jedním směrem. Pokud skutečně v jeho poloze nedochází ke změnám, může nakonec dojít i k posunu ucha nebo čela. Na růst mozku, na inteligenci ani na motorický vývoj nemá deformace žádný vliv, ale z kosmetického hlediska pochopitelně v pozdějším věku dítě trpí.

 

Proč problému přibývá?

Ještě před 15 lety trpělo tzv. deformací hlavy způsobenou špatnou polohou, odborně plagiocefalií, jen jedno z tří stovek miminek. Dnes je tato nepříjemnost až 5x častější! Velkou roli sehrávají nové informace o syndromu náhlého úmrtí dítěte (SIDS). Rodiče se dozvídají, že vydatnou prevenci představuje poloha miminka na zádech, a proto ji upřednostňují.

Je proto třeba zdůraznit, že bdělé miminko pod dozorem dospělého by mělo svou polohu často střídat a nevyhýbat se ani poloze na bříšku. Jedině tak si může posilovat také krční a zádové svalstvo a v neposlední řadě se učí zdvihat a otáčet hlavičku

Dalším důvodem častějších plagiocefalií je narůstající množství předčasně narozených dětí. U nich k deformacím hlavy dochází zvláště snadno, protože mají měkčí kosti. Navíc je jejich hlavička vzhledem k poměru těla výrazně větší a těžší než je tomu u dětí s normální porodní váhou, takže "nedonošenci" se ovládání svalů nesoucích hlavu učí daleko obtížněji.

Někdy situaci komplikuje i samo miminko, a to svou vyhraněnou oblíbeností pouze jedné pozice hlavy, kterou pak vleže neustále zaujímá. Dokonce i děti, které už jsou natolik velké, že hlavou mohou libovolně otáčet, přesto setrvávají jen v jedné - oblíbené - poloze. Snad to souvisí s tím, že při zapojování krčního svalstva zpočátku cítí nepohodlí a nejsou schopny se s ním poprat.

Důvodem asymetrie/plagiocefalie ovšem může být také "nudné" okolí postýlky a nízká kvalita podnětů, jichž se dítěti dostává. Rozhodně není optimální, pokud např. hlasy, světlo nebo různé zvuky přicházejí k miminku dlouhodobě pouze z jedné strany.

Miminko, které by potřebovalo změnu polohy a možná i nové podněty, poznáme podle toho, že se mu vzadu na temeni vytvoří kulatá lysina. Ačkoliv jinde na hlavičce už rostou vlásky, na tomto místě jsou "vyholeny. Vytvoření lysinky by mělo rodiče přivést ke snaze začít s dítětem cíleně cvičit, měnit jeho polohy včetně do polohy na bříšku a zásobit ho novými podněty.

 

Hra - nejlepší motivace

Mnoho lidí se domnívá, že nejmenší miminka jen spí a jí. Když se na ně ale zadíváme pozorněji v čase jejich bdění, všimneme si, jak pozorně vnímají svět kolem sebe. Novorozenci nejvíce vnímají vše, co se ocitne v zorném poli 25 - 30 cm. První oblíbenou "hračkou" proto bývá obličej některého z rodičů. Je třeba využívat bdělé fáze, brát v ní miminko do náruče a "povídat" si s ním. Vyzkoušet můžete také novorozencovu schopnost napodobování - uplatňuje se např. při pohybech úst nebo při vypláznutí jazyka.

Pozvolna můžeme miminku ukazovat také první opravdové hračky - např. bezpečné závěsné. Po druhém měsíci věku si již dítě s nimi začíná hrát aktivně a zkouší po nich sahat, přestože ho prstíčky ještě neposlouchají. Po třetím měsíci se úchopové schopnosti rychle zlepšují.

Postupně zkoušíme před obličejem miminka nějakou hračkou pohybovat, aby ji sledovalo očima a později i pohyby hlavy. Od třetího měsíce dítě obvykle již zcela bezpečně drží hlavu a hračku sleduje i z polohy na bříšku.

Od 4. - 5. měsíce už zdravému dítěti neustálá poloha pouze na zádech nestačí Je proto dobré mu dávat hračky z různých stran a motivovat ho ke změnám polohy. Dítě se tak samo bude snažit k otáčení na bok i na bříško.

K pohybu se miminko obvykle nejsnáze motivuje při přebalování, když je nahé a má naprostou volnost pohybu. Využívejme těchto chvil ke hrám a změně poloh! Ale rozhodně mu dopřávejme i různé hry v náručí - opřené o nás, může s námi "posedět" u stolu, určitě si také oblící polohu čelem k nám, když sedí na našem klíně nebo když leží na předloktí a dělá "letadlo". Snažíme se zkrátka, aby nejpozději od 4. měsíce v bdělém stavu a pod naším dohledem pravidelně střídalo všechny polohy a přiměřeně zapojovalo co nejvíce svalů.

 

Pokud už k deformaci hlavy dojde

Někdy je na základě doporučení pediatra zapotřebí porady se specialistou na dětskou rehabilitaci. Jedním z nich je i Alfred Heger, primář dětského oddělení při Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově, který nabízí své konzultace také v rámci speciální kraniospinální poradny, kde se věnuje právě i poruchám tvaru hlavy malých dětí. MUDr. Heger ze zkušenosti ví, že i pokročilé asymetrie hlavy jsou léčitelné, pokud se rodiče ve spolupráci s odborníky problému pečlivě věnují. Kromě častých změn poloh a her na bříšku doporučuje MUDr. Heger časté oslovování ležícího miminka z boku. Nápomocná je také speciální gymnastika, která vede k procvičení krčních a zádových svalů.

Poté, co změna poloh a pohybového režimu u dítěte probíhá šest až osm týdnů, hodnotí MUDr. Heger změny na lebce. Pokud je patrné výrazné zlepšení, doporučí rodičům i nadále s dítětem doma cvičit a dbát na variabilitu poloh a zve si je už jen na kontroly. Pokud ale zlepšení nenastane, předepíše miminku speciální terapii helmou, v lékařském žargonu tzv. hlavovou ortézu. Jde o umělohmotnou speciální helmu, kterou dítě po určitou dobu nosí podobně jako třeba kšírky při luxaci kyčlí (viz. rámeček 1). Při tomto způsobu léčby nejde ovšem o to modelovat přímo tvar hlavy, jak se někdy rodiče domnívají, nýbrž především o ochranu před jednostranným zatížením.

Většina dětí si na helmičku rychle zvykne. Obvyklá doba nošení se pohybuje okolo dvou až šesti měsíců, přičemž jen dvě hodiny denně si dítě smí od helmy "odpočinout" a musí v ní i spát. Rodiče jsou tímto často znepokojeni, zvláště, když tlak helmy vede na hlavičce k zarudnutím kůže. V tom případě je nutné helmu upravit, příp. vyměnit velikost. Samozřejmě, že jsou situace, kdy je helma na obtíž . např. v horkých dnech, když se dítě pod í potí. Při horečce je pak třeba ji bezpodmínečně sundat.

 

Pouze kosmetická záležitost?

Německé státní zdravotní pojišťovny se náklady za léčbu "šišatých" hlaviček zdráhají proplácet a problém pojímají jako kosmetický. Protože ale deformace hlavy zjevně přispívá k vadnému držení těla a může také narušit správný vývoj čelistí, některé soukromé pojišťovny proplácejí - po doložení zdravotního posudku - náklady až do výše 1500 Euro. Jinak by si spousta rodičů léčbu vůbec nemohla dovolit, zvláště je-li s pojena i s náklady na dojíždění do několika málo klinik, které se v Německu problémem prozatím zabývají. (O tom, jak se asymetrie/plagiocefale léčí v ČR - viz rozhovor s Jarmilou Čermákovou, odbornou poradkyní terapie a diagnostiky v Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty).

 

Problém, se kterým se dá bojovat

V zásadě platí: čím dříve se případné deformaci hlavičky dítěte dostane pozornosti od rodičů i odborníků, tím větší jsou šance ne léčbu. Je přitom potřeba problém začít řešit před druhým rokem věku, dokud jsou kosti lebky ještě tvárné. Ani potom ale není vše ztraceno: MUDr. Alfred Heger říká: "Vývoj lebky se uzavírá až v dospělém věku. Máme proto k dispozici poměrně dlouhou dobu, abychom se snažili potíž odstranit. Při cílené a důsledné snaze se to také ve většině případů nakonec podaří."

přidáno 23. března 2015 do kategorie Zdraví

ČTETE: Asymetrie dětské hlavy · 23. března 2015 · Zdraví
·
Další články