Kontakt O nás

Aleš Kalina: Nemáte zavirovaný mozek?

Dnes se skoro na každém kroku setkáváme s pojmem počítačový vir. Dokonce existují i viry, které se tváří jako přátelé počítače a přitom v sobě nesou zhoubný jed - pokud jim dáte průchod, zničí všechno, co máte a vám pak zůstanou oči pro pláč. 

-------------------------

Lidský mozek je taky počítač. Jen není složen z drátů a čipů, ale z neuronů a propojení mezi nimi. Ve výsledku ovšem pracuje stejně. Řídí a dohlíží na celé naše tělo, a pokud se zasekne, umíráme.
   Virem můžeme nazvat jakýkoliv program, který ničí naše tělo, brání našemu plnému rozvoji, nedovoluje nám plně prožívat radost a klid za všech okolností. Když si uvědomíme, že život je ve srovnání se stářím vesmíru směšně zanedbatelný, jaký jiný důvod by mělo lidské bytí, než se cítit dobře? Nic si z tohoto světa neodneseme, tak proč bychom se zde měli neustále lopotit a prožívat trápení, deprese, nepříjemné myšlenky…

Destrukce není normální

Mozek máme po fyziologické stránce všichni stejný. Pokud se tedy někdo cítí dobře a je úspěšný a šťastný, mohou se podobně cítit i ostattní. Pokud se tak zatím necítí, mají v hlavě vir.
   Jak jej poznáme? Virem budeme nazývat všechny programy, které navádějí mozek, aby generoval nepříjemné myšlenky, povoloval nádory, vpouštěl nemoci, zahajoval destruktivní myšlenky, vedl svého majitele k dlouhodobé lenosti, zuřivosti a pocitům méněcennosti a prázdnoty.
   Mnohým připadá destruktivní prožívání jako normální. Mají pocit, že každý má problémy, a že problémy patří do života jako voda do moře. Zvykli si na nepříjemné pocity jako na každodenní součást života. Jenže, nemusí tomu tak být!

8, 9 nebo 5?

Nechtějme být computerem, který se s virem naučí žít. Dlouhodobé působení virů v našem mozku poznáme, pokud si změříme své současné prožívání v životě ve 4 oblastech - zdraví, peníze, práce a vztahy.
   Položte si nyní otázku: Jak se cítím v jednotlivých kvadrantech na stupnici 0 až 10? (kde 10 je nejvyšší hodnocení, pocit, který byste chtěli zažívat jako maximáln - to je ten život na maximum, o němž všichni tolik sníme). Pokud zjistíte, že vaše hodnocení je pod 7,5 v kterémkoliv z kvadrantů, máte ve své hlavě vir. Jste zavirovaní a ovládáni externími programy, které destruktivně využívají váš mozek ve svůj prospěch. Dobrého pocitu dlouhodobě nikdy nedosáhnete.

Bezstarostná jízda

Nejprve se musíte odvirovat. Jak na to? Podobně jako v počítačích si musíte doslova pročesat celý svůj disk, abyste zjistili, kde ten vir sedí a mohli jej smazat. Odvirovat mozek znamená najít destruktivní Emoční rovnice ve vašem mozku a smazat je. Mozek je opravdu pouhý stroj, který pracuje s informacemi v něm uloženými. Pokud toto pochopíte, naučíte se s ním pracovat jako se strojem a přimějete ho, aby vám posílal příjemné myšlenky a hodnocení veškerých vašich činností. Jedině tak se vaše životní pouť promění v pohodovou jízdu.

 

přidáno 12. června 2014 do kategorie Zdraví

ČTETE: Aleš Kalina: Nemáte zavirovaný mozek? · 12. června 2014 · Zdraví
·
Další články