Kontakt O nás

Odpuštění, strach a upřímnost ve vztazích - I. DÍL

Pokud chceme prožívat spokojenost a štěstí v životě i ve svých vztazích (ty ostatně odrážejí, jaký vztah máme sami k sobě), pak jsou nezbytné dva důležité faktory: upřímnost a schopnost odpouštět, s níž úzce souvisí fenomén strachu. Dnes se podíváme na odpuštění, v neděli 22.9. na strach, dva dny nato, v úterý, otevřeme upřímnost.

 

ODPUŠTĚNÍ

Odpuštění je zázračná léčivá energie, která nás osvobodí od bolestí, křivd, utrpení a pocitu viny. Namísto obviňování sebe i ostatních přijměme zodpovědnost za své vlastní jednání a uvědomme si, že každý je zodpovědný pouze sám za sebe, za vlastní myšlenky, slova a skutky, i za své zdraví a štěstí. Každý dostane zpět pouze následky svých vlastních činů. Stačí si připomenout, že pro všechny stejně platí zákon karmy, každému se vrátí, co vyšle, každý si vytváří příčiny, jejichž následky dostává zase on sám.

 

Neneseme tedy zodpovědnost za činy druhých, a tudíž je zbytečné se obviňovat za to, že jsme nedokázali pomoci. Každý jedná na základě vlastní svobodné vůle.

 

Odpuštěním vyprazdňujeme svou karmickou nádobu a zbavujeme se zátěže minulosti. Odpuštění dokáže přerušit karmické řetězce a pouta. Odpuštění čistí a hojí následky traumatických zážitků, které jsou příčinami nemocí a psychických i vztahových problémů. Odpuštění neznamená, že schvalujeme to, čím nám někdo ublížil. Znamená ale, že už v sobě dál nechceme chovat bolest jako reakci na toto jednání. Pokud nechceme nebo nejsme schopni odpustit, trestáme jen sami sebe. Tomu, kdo nám ublížil, se bez našeho přičinění stejně vše v pravý čas vrátí, neboť každý podle zákona příčiny a následku dostane zpět, co vyvolá. Tím nás tento spravedlivý zákon karmy zbavuje potřeby někomu něco oplácet a mstít se.

 

Energie odpuštění a lásky osvobozuje duše, které jsou k sobě připoutány vzájemnými negativními činy. Všechny naše myšlenky, slova a činy, vykonané ze strachu někomu způsobily bolest a v konečném důsledku ublížily hlavně nám samým. Většinou se sami sebe pokoušíme oklamat zdůvodňováním, že jsme to udělat museli z morálních důvodů, z ohleduplnosti, kvůli někomu a svým klamům pak sami uvěříme... Naučme se být k sobě upřímní a dovolme si nahlédnout až na podstatu svého jednání - nalezneme tam v hloubi strach

 

Druhý díl - Strach 
Třetí díl - Úpřimnost

 

přidáno 3. července 2014 do kategorie Vztahy

ČTETE: Odpuštění, strach a upřímnost ve vztazích - I. DÍL · 3. července 2014 · Vztahy
·
Další články