Kontakt O nás
Jak dobře  známe bytost, kterou jsme?

Jak dobře známe bytost, kterou jsme?

„Nějak jsme se dostali na scestí. Lidské mraveniště je bohatší než kdy dřív. Máme k dispozici více blahobytu a více volnosti, a přece se nám nedostává něčeho naprosto podstatného… Připadáme si méně lidští. Nějak jsme ztratili svá tajemná přednostní práva.“ Saint-Exupéry

 

Co je to vztahová inteligence? Vztahová inteligence k těmto tajemným přednostním právům patří. Je to schopnost vytvářet životaschopné mezilidské vztahy. V kvalitních vztazích získáváme stabilitu v podobě energie, pochopení a pozitivního hodnocení. Komfortní zónu, do které se rychle a rádi vracíme, protože nám dodává pocit jistoty a bezpečí. Na druhou stranu dobrý vztah umožňuje a vyžaduje také změnu. Je zdrojem nekonečné řady nových zkušeností. Způsobuje, že se cítíme šťastni, ale také padáme a opakovaně vstáváme. Jinými slovy – učíme se „v tom“ chodit a v ideálním případě rosteme.

Vztahová inteligence prostupuje celým naším životem. Neustále trávíme čas ve vztahu s „někým“. V práci s kolegy a klienty. V soukromí s partnerem nebo s celou rodinou. Někdy, více či méně dobrovolně, také se sebou sama. Paradoxně právě toto působí některým jedincům velkou námahu a zdá se, že je pro to i důvod. Jde v zásadě o jedno: jak dobře známe bytost, kterou jsme? Je nám příjemná, sympatická, rádi se jí dotýkáme a hýčkáme ji? Nebo ji naopak kritizujeme, omezujeme, nevážíme si jí a neustále ji do něčeho nutíme? Jak se to všechno vůbec dá zjistit?

Se sebepoznáním projdeme všude

Existuje jednoduchá a geniální pomůcka, použitelná jako „passepartout“. Z francouzského passe (projít) partout (všude). A tou je SEBEPOZNÁNÍ. Na základě kvalitního sebepoznání dokážeme odhadnout vlastní hodnotu a porovnat ji s tou, kterou nám přisuzuje okolí. A protože se pohybujeme na vztahovém trhu, prodáváme se doslova a do písmene denně. Figurujeme na trhu pracovním, sňatkovém atd.

Ten, kdo se dobře zná, zvyšuje svoji atraktivitu a je ve společnosti žádanější než ostatní (nemáme tím na mysli 90-60-90, ale přirozenou a okolí příjemnou sebejistotu). Tito lidé se dokážou orientovat v reálných proporcích kvalita-cena. Mají cit pro to, co prospívá ostatním, a dokážou to nabídnout. Nebojí se přitom překročit vlastní stín a jednoduše dělají to, co umějí nejlépe.

Když se dobře neznáme…

Sebepoznání je rovněž skvělou ochranou proti manipulaci. Neznáme-li vlastní hodnotu, snadno dovolíme někomu jinému, ať nám ji určí. Skrývá se za tím pohodlnost a nezodpovědnost za vlastní fungování. Jen pak není třeba podivovat se nad neblahými důsledky. Kam investujeme energii, tam sklízíme. Je mezi námi i dostatek takových, kteří s oblibou sejí vítr…

Kolik mužů vybudovalo obchodní impérium a nevšimlo si, že se jim rozpadá manželství? Kolik žen se pokusilo udržet vztah za cenu vlastního zdraví? Kolik lidí upadlo do nejrůznějších závislostí, protože se vyhýbalo řešení problémů? Společným jmenovatelem všech těchto případů je právě neznalost sebe sama. Důsledkem nízké hodnoty ve vlastních očích bývá úzkost, zloba, závist a arogance. Bohužel v okolí každého z nás se pár takových jedinců nalézá.

Proč být vztahově inteligentní a jak to udělat

Vztahově inteligentní osoby chceme mít ve své blízkosti. Neslibují věci, které nedokážou dodržet, dávají přiměřeně najevo svoje emoce. Jsou pro své okolí čitelní, nikomu nevnucují svoje očekávání a nevyvádějí, nejsou-li tato splněna. Mají přehled o vlastních přednostech a nedostatcích a totéž tolerují u druhých. Svoji vnitřní spokojenost vkládají do okolního světa, třeba jen tím, že se dělí o pozitivní energii a nejen o problémy.

Prioritou je být ve spojení sám se sebou. Nebát se přiznat si svoje slabiny a postupně je vylepšovat. Posilovat svoje silné stránky. Vnášet do všech vztahů to nejlepší ze sebe, trénovat úctu, toleranci a respekt. Možností pracovat na svém osobním rozvoji je mnoho. Někdo rád navštěvuje semináře nebo přednášky. Další preferuje četbu knih nebo sledování filmů. V poslední době je velmi efektivní způsob najmout si kouče a v předem stanoveném časovém horizontu se dopracovat k jasně definovanému cíli.

Způsoby jsou různé, ale výsledek je stejný – kvalitní vztah sám se sebou a se všemi.    

 

Protipóly, které se doplňují

Skvěle zpívající popová diva Adele, jež je navíc přirozená, milá, skromná, vtipná a komunikativní. Jeho svatost Dalajláma, jehož pouhá fyzická přítomnost vzbuzuje v lidech okolo něj klid, o jeho moudru a vlivu na svět není třeba hovořit. Větší protipól než hvězdu světového showbyznysu a jednoho z největších současných duchovních vůdců si nelze představit, přesto jsou oba skvělými příklady výjimečně vztahově inteligentních lidí. Oba se dobře znají, dělají to, co umějí nejlépe a dovedně pěstují vztahy s lidmi okolo sebe na globální úrovni.

 

V kvalitních vztazích získáváme stabilitu v podobě energie, pochopení a pozitivního hodnocení

přidáno 8. listopadu 2016 do kategorie Vztahy

ČTETE: Jak dobře známe bytost, kterou jsme? · 8. listopadu 2016 · Vztahy
·
Další články