Kontakt O nás

Co dělá muže (šťastným) mužem?

Jsme tím, kým si myslíme, že jsme. Naše smýšlení o nás samých utváří i náš vnější obraz. Proto myšlenky ovládají svět. A proto ho ovládají stereotypy. Vezměme si např. mužskost - které atributy jsou dle vaší zkušenosti nejčastěji připisovány pravému mužství? Vedou se o tom dnes, v čase rovných příležitostí, bouřlivé diskuse: Je nejpodstatnější udatnost? Úspěchy v práci? Tělesná atraktivita a sexuální výkonnost?

 

Američtí vědci z univerzit v Ontariu a Indianě spojili nedávno síly k mimořádnému projektu. Zkusili odpovědi na podobné otázky získat přímo od mužů, a to z osmi různých zemí světa. Dotazníkového šetření se účastnilo 27 tisíc mužů ve věku mezi 20 a 75 lety z USA, Německa, Velké Británie, Španělska, Brazílie, Mexika, Itálie a Francie. Výsledky vědce překvapily svou odlišností od běžného známého "obrazu muže", jak ho známe např. ze současných médií nebo z filmového světa.

 

Umět držet slovo, mít svůj život pod kontrolou, být respektován nejbližšími přáteli - to byly odpovědi, které se v mezinárodní výzkumné práci pátrající po podstatě mužství vyskytovaly nejčastěji. Naproti tomu tělesná atraktivita nebo aktivní sexuální život byly zmiňovány daleko méně, než se očekávalo.

 

Zároveň se odpovědi lišily z hlediska svého geografického původu. Čest např. figurovala na prvním místě žebříčku žádaných mužských vlastností v USA, Mexiku, Brazílii a Španělsku. Němci a Britové zase považovali za nejdůležitější umění kontroly nad svým životem a velký význam přikládali úspěchům v práci.

 

Výzkumníci se zaměřili také na to, co činí muže šťastnými. I zde vyšla najevo některá překvapení. Bez ohledu na věk nebo národní příslušnost muži s pocity štěstí nejvíce spojovali dobré zdraví a harmonický partnerský nebo rodinný život. Materiální bohatství nebo sexuální výkonnost naopak uvedlo jen 5% mužů. Co se sexuální výkonnosti týká, 16% mužů přiznalo problémy s poruchami erekce, ale z hlediska celkového porovnání odpovědí nebyl mezi těmito muži a muži s bezproblémovými sexuálními funkcemi patrný žádný rozdíl.

 

"Získání pozitivních i negativních názorů mužů na to, co je z jejich pohledu obsahem pojmu mužství a co je jako muže činí šťastnými, bylo velmi poučné jak z mediálního, tak vědeckého hlediska. Výsledky dotazníkového šetření jednoznačně ukázaly na rozpor mezi všeobecným stereotypním posuzováním mužství a autentickými názory jednotlivých mužů," uvedla Julia Heimanová, iniciátorka studie a ředitelka Kinseyho institutu při Indianské univerzitě.

 

Čeští muži do amerického dotazníkového šetření zahrnuti nebyli, také ale o sobě přemýšlejí, a to v rámci mužských setkání organizovaných Ligou otevřených mužů. Informace o tom, jak čeští muži vnímají např. problém sebeúcty, kudy se ubírají jejich sny, touhy a vize a co dalšího hýbe jejich vnitřním světem, lze nalézt na webových stránkách http://web.ilom.cz

 

přidáno 16. října 2014 do kategorie Vztahy

ČTETE: Co dělá muže (šťastným) mužem? · 16. října 2014 · Vztahy
·
Další články