Kontakt O nás
Nový recept pro snadnější pamatování slov libovolného cizího jazyka

Nový recept pro snadnější pamatování slov libovolného cizího jazyka

Asi už jste se setkali s tím, že je možné si lépe pamatovat cizí slovíčka, když se učí z kartiček, nikoli ze seznamů v učebnicích. To je pravda jen pokud víte, jak mozek a vaše podvědomí funguje. Nejen triky a návody ale dokonce úplný systém k ovládnutí rozsáhlé slovní zásoby a mluvené angličtiny v systému Anglicky Fantasticky Online (dále jen AFO) má k dispozici již přes 2000 lidí. Kousek toho, co nadchnulo lidi, kteří se dříve trápili se zapamatováním nepravidelných tvarů sloves, najdete ve videu autora Libora Činky. I pokud AFO nemáte, může se Vám velmi hodit pochopení principů, které z průměrných metod dělají efektivní strategie.

Níže najdete jeden ze stovek triků z AFO. Je to jako když srovnáte recepty běžného kuchaře a špičkového šéfkuchaře. Drobnosti, které vznikaly letitými zkušenostmi, mohou vytvořit mistrovské dílo.

Dostal jsem dotaz, zda používání kartiček se slovíčky není biflování a zda jej lze používat, když studujete s AFO. Mnoho lidí používá kartičky, na kterých jsou napsaná na jedné straně anglická slovíčka a na druhé straně jejich český překlad.

Kartičky jsou nástrojem a záleží na tom, jak jej umíme používat. Lze se s nimi hloupě biflovat, ale i kreativně si hrát.

První pravidlo: na kartičce musí být věty. Proč? Protože věty vytváří kontext, a teprve pak se dá představovat děj a dodávat prožitek použití. Jakmile jsou na kartičkách dominantně izolovaná slovíčka, tak jde o vytrhávání z přirozeného kontextu, rozdrobení na malé kousky s jejichž spojováním má mozek problémy. Co kartičky ještě vylepší? Jednoduché náčrty, symboly, různě velká písmenka vytvářející záchytné body. Například si lze ve větě, v níž je obsaženo slovo středa = Wednesday – zvýraznit WeDNESday a uvědomit si, že v anglickém slově je schované české slovo. To pomáhá k psaní bez chyb. Správně použité barvy – ty, které používám zde a v dalších materiálech, jako třeba v knize Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky, mají vztah k tomu, jak podvědomí pracuje s časem. Výhodou kartiček je to, že je můžete nosit stále s sebou, ale i to, že si je doma můžete dát na různá místa, se kterými mají souvislost a kde se na ně každý den podíváte.

Kartičky mají tu výhodu, že Vám pomohou ke zpětné vazbě – rozlišení, čemu se potřebujete věnovat. Kartičky míchejte, podívejte se na českou větu a představte si překlad. Chvilku u něj v duchu buďte a klidně uvažujte polohlasně, klidně míchejte česká slova s anglickými a vytvářejte překlad. Klidně si přeložte slovíčka ve větě na přeskáčku, nikoli tedy lineárně od začátku.

POZOR, mozek má podvědomé programy pro ukládání do paměti, které doporučuji bedlivě respektovat. Pro zapamatování psané formy – v tomto příkladě slovíček – je důležité sedět či stát s rovnými zády a dívat se na studovanou kartičku nikoli dolů, nikoli před sebe, ALE LEHCE NAHORU A DOLEVA. Držte tedy kartu v levé ruce o něco výše než jsou oči, a pokud ji máte přímo před sebou, jen lehce výše, posuňte ruku s kartou tím směrem, kde máte levé rameno. Tento postup podporuje zapamatování u většiny praváků a u části leváků. POZNÁMKA – jste-li přeučení leváci, či nevíte, tak držte kartu před očima o kousek výše, případně testujte levou a pravou stranu a v jaké pozici si budete o něco lépe pamatovat. Pro takový účel proveďte trénink alespoň s šedesáti kartami roztříděnými na přibližně stejně obtížná slova. Co se týče délky i slovních druhů, tak by test zkreslilo nerovnoměrné držení například více sloves vlevo a více podstatných jmen vpravo.

Jak přemýšlet nejen u kartiček

Často se na začátku kurzu Angličtina s hypnózou setkávám s tím, že mnozí lidé chtějí říci větu, a protože se jim v mysli nevynořila první část, tak si zablokují vzpomínání myšlenkou a někdy i hlasitě pronesenými slovy typu: „Mám špatnou paměť. Nic si nepamatuju.“ A to je leckdy slyším říci nějaké slovo z prostředku či konce věty. Ale oni mají program, že to musí být  jako ve škole, že to musí být hned dokonalé. Sami sobě sugerují neúspěch. STOP. Začněte to měnit. Připomeňte si důležité informace, které jsem uvedl v textu Vypalte si do mysli. Chvalte se za to, co se daří.

Jak se efektivně učit z kartiček na stole

Na stole si udělejte představu osy, která vede zprava doleva. Na osu budete dávat kartičky.

Umím <– Trénuji výslovnost a překládám <– Učím se A do Č, ale umím z Č do A <–Učím se z Č do A <– Neumím

Dávejte na levou stranu stolu od sebe ty karty, které si pamatujete a tedy umíte. Ty, které zatím ještě neumíte, dávejte na pravou stranu stolu do řady takto: Ty, jejichž psanou podobu umíte přeložit z češtiny do angličtiny ( ale zatím nikoli z angličtiny do češtiny) , dávejte přímo před sebe, a jakmile je ovládnete i s výslovností, přemístěte je vlevo do zóny Umím = zapamatováno. Ty, které již dokážete přeložit z angličtiny do češtiny, ale ne z češtiny do angličtiny, ty dejte více doprava.

Využití osy pro detailní zpětnou vazbu ovládnutí jazyka

Můžete si představit tři osy vedoucí rovnoběžně. Ta, která bude od Vás nejdál, tam dávejte to, co dokážete přeložit, ale nikoli vyslovit.

Prostřední, bude pro to, co dokážete vyslovit.

A ta nejbližší k Vašemu tělu bude obsahovat to, co dokážete přeložit v mysli, říci i napsat.

 

přidáno 13. října 2015 do kategorie Vzdělávání

ČTETE: Nový recept pro snadnější pamatování slov libovolného cizího jazyka · 13. října 2015 · Vzdělávání
·
Další články