Kontakt O nás
KNIHA TÝDNE: Odhalené emoce

KNIHA TÝDNE: Odhalené emoce

Odhalené emoce od Paula Ekmana jsou praktickým a v mnoha ohledech zajímavým průvodcem v oblasti čtení emocí.

Většina nedorozumění, se kterými se člověk ve svém soukromém i pracovním životě potýká, plyne z jeho neschopnosti správně pochopit pocity ostatních lidí. Přitom porozumět druhým nemusí být zase tak složité, chce to jen čas a trénink. Základem je naučit se číst v jejich neverbální komunikaci, konkrétně v tzv. mikrovýrazech ve tváři. Ty vypovídají o emocích, jako je například štěstí, smutek, strach, překvapení, hněv, opovržení či znechucení, které lidé v danou chvíli pociťují.

Psycholog Paul Ekman se otázkou mikrovýrazů zabývá více než padesát let. Během té doby se věnoval odhalení původu jednotlivých emocí a způsobu, jak se tyto emoce promítají do jednotlivých mikrovýrazů viditelných pro okolí. Výsledky své práce pak shrnul v knize Odhalené emoce.

Když umíme s emocemi zacházet správně, je radost žít. Emoce nás mobilizují, abychom se dobře vypořádali s různými životními situacemi a také nám poskytují různé druhy potěšení. Když s nimi umíme zacházet. Je mezi námi někdo, kdo nezná nevhodnou reakci na emoci? Problémy s emocemi nastávají například tehdy, když pociťujeme správnou emoci, ale projevíme ji špatnou intenzitou. Například je odůvodněné mít obavy, ale není vhodné je projevovat přehnaně například tím, že jsme vyděšení. Cítíme odůvodněně hněv, ale neprojevíme ho a uchýlíme se ke kontraproduktivnímu a dětinskému způsobu řešení - zarytému mlčení. A dostáváme se do smyčky nepřirozeného jednání a chování, životní nespokojenosti, zamykáme svoje nitro. Časem jsme jako sopka před výbuchem. V knize se dozvíme, jak takové postupy změnit, jak lépe zvládnout emoce, jak zjistit, co je spouštěčem našich emocí. Emoce se totiž vždy týkají něčeho, na čem nám v životě záleží a nelze je ignorovat. Chcete- li porozumět lépe sobě a naučit se číst ve tvářích druhých, rozhodně si přečtěte tuto knihu.

Vydal Jan Melvil publishing.

Více o knize najdete zde: Odhalené emoce

Knihy na recenzi zasílejte na adresu:
Osobní Rozvoj Média, z.s.
Branišovská 82
143 00 Praha 4

přidáno 15. listopadu 2015 do kategorie Vzdělávání

Paul Ekman

Paul Ekman

Přední světový expert na neverbální komunikaci a gesta, je emeritním profesorem psychologie na Lékařské fakultě Kalifornské univerzity v San Francisku. Většinu profesního života zasvětil zkoumání projevů emocí. Působil jako poradce policejních oddělení, protiteroristických skupin nebo filmových studií (např. spolupracoval na seriálu Anatomie lži či filmu V hlavě). Za svoji vědeckou činnost získal řadu prestižních ocenění. Je autorem mnoha publikací, včetně bestselleru Telling Lies. Časopis Time jej v roce 2009 uvedl v žebříčku 100 nejvlivnějších osobností světa. Žije v severní Kalifornii.

ČTETE: KNIHA TÝDNE: Odhalené emoce · 15. listopadu 2015 · Vzdělávání
·
Další články