Kontakt O nás

Chcete uspět na trhu práce? Studujte logistiku

Slovo „krize“ je v posledních letech snad nejčastěji skloňovaným výrazem. V souvislosti s ní už nemálo zaměstnavatelů našlo důvod, proč zredukovat počet pracovních míst. Přestože situace na trhu práce není příliš optimistická, je tu stále obor, kterému patří budoucnost – a to logistika. 

 

Změny ve světě, globalizace, ostrý konkurenční boj nadnárodních společností apod. vede ke stále komplikovanějším tokům zboží v celosvětovém měřítku. A právě logistika je tou částí managementu, které je musí zabezpečovat tak, aby byly splněny požadavky jak obchodníků (firem), tak zákazníků.

„Logistika patří mezi jedny z nejvíce flexibilních oborů. Cesty výrobků ke konečnému zákazníkovi jsou stále delší, požadavky na úroveň poskytovaných služeb stále vyšší,“ vysvětluje JUDr. Ivan Barančík. „Můžeme si troufnout tvrdit, že logistika je všude kolem nás. Zasahuje do plánování, volby nákupních strategií, řízení výrobních procesů, distribuce výrobků a její nedílnou součástí je i efektivní řízení hmotných toků. Bez logistiky si nelze v současnosti představit efektivní plnění požadavků zákazníků.“

 

Kvalitní výuku a praxi nabízí Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově.  Jako jediná v ČR umožňuje dosáhnout tří  stupňů terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v ojedinělém studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika). „Není pochyb o tom, že je nejdůležitější praxe. Proto úzce spolupracujeme s podnikatelskými subjekty v našem regionu a nabízíme našim studentům pracovní stáže. Tato spolupráce má pro obě strany, jak pro nás jako vzdělávací instituci, tak pro firmu (podnik) ohromnou výhodu. Pokud se student osvědčí, firma ho zaměstná,“ objasňuje rektor vysoké školy pan Barančík. „Pracovní stáže však nabízíme i mimo hranice České republiky, např. v Belgii, Francii nebo Finsku.“

 

Škola nabízí šest studijních oborů. Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu jsou zakončeny bakalářským titulem. Magisterské vzdělání získají studenti v oboru „Logistika“ a doktorát v oblasti „Dopravní logistika“.

„Navazující obory studují již zaměstnaní studenti, často kombinovanou formou. Ve většině případů je hlavním motivačním faktorem studenta pro další sebevzdělávání právě zaměstnavatel, resp. kariérní postup. Navíc poslední průzkumy ukazují, že lidé s vysokoškolským titulem berou v logistice téměř o polovinu vyšší plat než jedinci se středoškolským vzděláním,“ dodává JUDr. Barančík .

 

Vysoká škola logistiky o.p.s. dokáže pružně reagovat na změny v požadavcích absolventů a aplikuje do výukového procesu nové trendy a informace.

 

Komerční prezentace

 

 

 

přidáno 13. května 2014 do kategorie Vzdělávání

ČTETE: Chcete uspět na trhu práce? Studujte logistiku · 13. května 2014 · Vzdělávání
·
Další články