Kontakt O nás

Brian Tracy: Na problém se dívejte jako na příležitost k růstu

Každý občas čelí problémům a nezdarům, které jsou nevyhnutelnou a neodvratitelnou součástí lidské existence. "Pokud se na ně naučíte reagovat pozitivním přístupem, začnete se ve svém životě posouvat vpřed," říká světově známý motivační speaker Brian Tracy. Potíže vám podle něj umožní naučit se přesně to, co potřebujete, a rozvinout kvality své osobnosti.

Vaše schopnost dosáhnout úspěchu závisí z velké míry na tom, jak zacházíte s životem a zvládáte stres. Mimořádní a význační lidé mají jednu důležitou vlastnost – jsou schopni uznat nevyhnutelnost dočasných zklamání a proher a přijmout je jako normální a přirozenou součást života.

Samozřejmě se snaží problémům vyhýbat, když ale potíže přijdou, reagují na ně pozitivním přístupem. Učí se z nich a nepřestávají následovat své cíle a sny.

Všichni máme přirozenou tendenci reagovat na zmařená očekávaní emocionálně. Pokud se něco vytouženého nepodaří zrealizovat, cítíme zklamání a smutek a často reagujeme, jako by nám dal někdo ránu do "emočního solar plexu".

Zvládněte stres s pozitivním přístupem
Optimistický člověk ovšem ví, jak v obtížných situacích zvládnout stres a brzy se nad toto zklamání povznese. Na nepříznivou událost reaguje rychle a především ji interpretuje jako dočasnou, specifickou a vůči sobě vnější záležitost. Reaguje pozitivním přístupem a negativním pocitům se brání tím, že i na nepříznivé události hledá okamžitě něco pozitivního.

Počítejte s faktem, že vaše vědomá mysl udrží v jeden moment pouze jedinou myšlenku, ať už pozitivní, či negativní. Pokud si tedy úmyslně zvolíte setrvat v módu pozitivního myšlení, udržíte svou mysl optimistickou a emoce pozitivní. A protože myšlenky a pocity determinují činy, pozitivní přístup vám pomůže stát se konstruktivnějším člověkem a dosáhnout vašich cílů mnohem rychleji.

Všechno se láme na tom, jakým způsobem k sobě na každodenní bázi mluvíte. V našich kurzech o řešení problémů povzbuzujeme lidi, aby na potíže reagovali změnou vyjadřování. Z negativního na pozitivní. Chceme, aby místo slova problém používali slovo situace. Ještě lepší je ale slovo výzva. Kdykoli máte potíže, okamžitě se na ně začněte dívat jako na výzvu, která vás posune vpřed. Místo věty "Mám problém" použijte výraz "Čelím zajímavé výzvě".

Slovo výzva je ze své podstaty pozitivní. Je to něco, k čemu stoupáte, co vás dělá silnějšími a lepšími. Je to stále stejná situace, ale slovo, kterým ji popisujete, je odlišné.

Nejlepší z možných slov, která vám pomohou udržet pozitivní přístup a zvládnout stres, je slovo příležitost. Pokud čelíte potížím jakéhokoli druhu, říkejte místo věty "Mám problém" větu "Čelím neočekávané příležitosti". Když soustředíte všechny své síly na to, abyste pochopili, o čem tato výzva je (i kdyby to měla být pouze cenná lekce), zcela jistě to zjistíte.

 

Čtyři tipy proti negaci
Zde nabízím čtyři tipy, které můžete využít k udržení pozitivního přístupu a zvládnutí stresu.

Zaprvé se předem rozhodněte, že ať se stane cokoli, nedovolíte, aby vás to dostalo na kolena. Budete reagovat konstruktivním a pozitivním přístupem. Zhluboka se nadechnete, uvolníte se a zkusíte na situaci nalézt cokoli dobrého.

Zadruhé, neutralizujte jakékoli negativní myšlenky nebo emoce tím, že k sobě budete neustále mluvit pozitivně. Říkejte věci jako "Cítím se zdravě! Cítím se šťastně! Cítím se skvěle!" Když se budete zabývat svou prací, říkejte si "Mám rád svou práci!" Platí zákon, že cokoli je vyjádřeno, to zapůsobí. Cokoli tedy říkáte sobě nebo druhým, působí hluboko ve vašem podvědomí a velmi pravděpodobně se to stane permanentní součástí vaší osobnosti.

Zatřetí si pamatujte, že bez nesnází a obtíží je nemožné se něco naučit, vyrůst a stát se úspěšným člověkem. Každou potíž proto přivítejte slovy "To je fajn!" a poté na situaci hledejte něco dobrého.

A začtvrté, abyste se posunuli v životě vpřed, musíte myšlenky neustále koncentrovat na své sny, cíle a ideál osoby, jíž se chcete stát. Když se věci nebudou dařit tak, jak chcete, povzbuďte se slovy "Věřím v dokonalý výsledek každé situace v mém životě". Rozhodněte se, že si udržíte pozitivní přístup a odoláte každému nutkání zaplavit svou mysl negativitou a pocity zklamání. Nebo ještě jinak - na zklamání se dívejte jako na příležitost, která vás posílí.

 

přidáno 18. února 2014 do kategorie Vzdělávání

ČTETE: Brian Tracy: Na problém se dívejte jako na příležitost k růstu · 18. února 2014 · Vzdělávání
·
Další články