Kontakt O nás
Anthony Robbins: Základem úspěchu je víra

Anthony Robbins: Základem úspěchu je víra

Náš svět je světem, který jsme si vědomě či nevědomky vybrali. Vybereme-li si blaženost, máme ji. Vybereme-li si bídu, i té se nám dostane. Základem úspěchu je víra. Víra je zvláštní a důsledně uspořádané pojetí vnímání. Je to základní volba způsobu vnímání a prožívání vlastního života. Je to způsob, jímž zapínáme či vypínáme vlastní mozek. Prvním krokem na cestě k úspěchu, k dokonalosti, je tedy objevení víry, jež nás povede k očekávanému výsledku.

Chceme-li dosáhnout úspěchu, měli bychom nejprve znát očekávaný výsledek, vykonat potřebné činy, všimnout si prvních získaných výsledků, být dostatečně pružní a měnit svou činnost tak dlouho, dokud se nedostaví kýžené výsledky. Totéž platí i pro víru. Musíme najít takovou víru, která podpoří vytoužený výsledek a jejímž prostřednictvím se dostaneme tam, kde chceme být. Pokud naše víra nesplňuje tento požadavek, musíme ji zavrhnout a vybrat si jinou.

Víry, které účinkují a které ne

Lidé jsou někdy zaraženi, slyší-li mne v této souvislosti hovořit o lžích. Kdo by chtěl žít ve lži? Chci tím však pouze naznačit, že nikdo z nás neví, jaký je svět ve skutečnosti. Nevíme, je-li čára vydutá nebo vypouklá. Nevíme, je-li naše víra pravdivá nebo lživá. Víme pouze, zda účinkuje, zda je prospěšná, zda obohacuje náš život, zda z nás dělá lepší lidi, zda pomáhá nám a ostatním. Slovo lži používám jako neustálou připomínku toho, že nevíme s naprostou jistotou, jaké jsou věci ve skutečnosti. Jakmile jednou víme, že je čára vydutá, nemáme už možnost vnímat ji jako vypouklou. Slovo lhát v tomto smyslu neznamená být nečestný nebo podvádět, ale spíše nám připomíná, že bez ohledu na to, jak silně věříme ve vlastní představu, měli bychom být otevřeni i jiným možnostem a neustálému učení.

Chceme-li uspět, dívejme se na úspěšné

Navrhuji vám, abyste se zamysleli nad sedmi následujícími vírami a rozhodli se, zda jsou pro vás užitečné. Znovu a znovu je nacházím u úspěšných lidí, které jsem koučoval. Chceme-li modelovat dokonalost či úspěch, chcete-li, musíme začít se systémem víry. Zjistil jsem, že následující přesvědčení dávají lidem sílu k usilovnější a cílevědomější činnosti, a tedy i k dosahování lepších výsledků. Netvrdím, že jsou to jediná užitečné tvrzení vedoucí k úspěchu. Jsou však počátkem. Fungovaly u ostatní a já chci, abyste se zamysleli, zda nemohou fungovat i u vás. Jaká víra nás dovede k vytouženému cíli? Podle "Tonyho" Robbinse je jich 7. Dočte se je v novém vydání magazínu Osobní rozvoj č. 6.

přidáno 14. září 2015 do kategorie Vzdělávání

ČTETE: Anthony Robbins: Základem úspěchu je víra · 14. září 2015 · Vzdělávání
·
Další články