Kontakt O nás
Sebepoznání pomocí koní

Sebepoznání pomocí koní

Unikátní metoda, která dovoluje člověku nahlédnout do sebe za účasti vznešeného a respekt budícího tvora, jakým kůň bezesporu je.

Toto zvíře je evolučně uzpůsobeno k tomu, aby dokázalo odečítat myšlenky komunikačního partnera sledováním jeho neverbální komunikace, pachových stop a empatického napojení se na něj. My díky nim máme možnost zažít si na vlastní kůži a uvidět míru své důslednosti, pozorovat, jak pracujeme s tlakem, ať už je vyvíjen z naší strany nebo směřován k nám a mnoho dalšího.

Kůň je v tomto nekompromisní cvičitel, jakmile vycítí vaši vnitřní nejistotu, okamžitě přebírá velení a vůdcem ve vašem dyadickém vztahu se stává on. Začne si vás vodit po dráze a plnit jen to, co se mu zrovna chce, a přesně tak, jak mu to vyhovuje. Reflektuje vaše vnitřní nastavení a svojí řečí těla vám dává neustále najevo, co se odehrává uvnitř vás, protože on na to reaguje. Dalo by se říci, že do nás díky svému útěkovému nastavení vidí mnohem líp, než my sami. Jestliže z vás ucítí strach, bojí se taky, budete-li v pasivním odporu k řešení dané situace, i on se zastaví a vy s ním prostě nehnete. Takhle krásně jednoduché to s nimi opravdu je.

V koňském světě se o přirozenou komunikaci snaží tzv. horsemanship.Využívá znalost etologie koní k tomu, aby se člověk naučil mluvit se svým koněm „koňsky“, aby šlo ve vztahu a vzájemné spolupráci o WIN-WIN řešení. Mottem této formy komunikace je „Přísný, ale spravedlivý“. My bychom jej upravili na: „Spravedlivý a důsledný“.

Pomocí této metody se učíme být přirozeným vůdcem, v důsledku pro kohokoliv. Pokud si tuto schopnost osvojíme, neužíváme ji zdaleka jen v koňském světě, můžeme ji přenést do života a stát se životním vůdcem sami sobě, potažmo svému okolí. Tato forma vůdcovství se stane naším vnitřním nastavením, naší součástí.  Nejen koně uznají vůdcem právě takového jedince, který zvládá sám sebe a disponuje zcela přirozenou autoritou, protože jeho chování na vědomé i nevědomé úrovni táhne svým vlastním příkladem. Tak jako tak je ale nejprve nutné zaměřit se na dílčí cíle a věnovat se postupně jednotlivým dovednostem.

Z dosavadních zkušeností jsme zaznamenali nejčastěji potřebu pracovat na těchto tématech: Řešení konfliktů a vyjednávání, důslednost, spravedlnost, trpělivost, otevřenost, asertivita v jednání, osobní efektivita a schopnost sebereflexe, (sebe)kontrola, vůdcovský styl, schopnost pozorování, analýza a využití vnitřních zdrojů, stanovování cílů, kreativita řešení, týmová spolupráce, práce s kritikou, ochota učit se novým věcem a zpracování nových informací, flexibilita, práce se změnou, se stresem a tlakem, neverbální komunikace.

Výhodou této metody je především to, že si nemusíte na nic hrát, naopak je žádoucí, abyste sami před sebou všechny vědomé hry odložili a byli opravdoví.  Nemusíte s šátkem na očích plnit úkoly, jejichž náročnost vás má uvést do vnitřní tenze, aby se projevily vaše (ne)schopnosti. Jedná se o diagnostiku nebo trénink osobnostních dovedností pro ty, kdo jsou už možná i znudění klasickými manažerskými tréninky, pro ty, kteří chtějí reflektovat svoje reakce okamžitě a „na dřeň“.

Můžeme poskytnout i pár rad, jak projít tímto zážitkem co nejlépe. Jak to zvládnout a co nejlíp se připravit?

buďte autentičtí. Přirozená komunikace s koňmi vyžaduje především na straně člověka co největší čitelnost a pravdivost, ne však ani tak vůči koni, jako spíš sám k sobě. Koně neumí být zákeřní nebo dělat schválnosti. Okamžitě vám dávají zpětnou vazbu tak čitelně, jak nejlíp to jde.

soustřeďte se na všechny i nevědomé činy. Pro koně je neverbální komunikace na prvním místě jejich vzájemného dorozumívání. Sledují každou část vašeho těla, jejich harmonii a korespondenci s vaším záměrem. Postačí nedělat něco jiného, než co udělat chcete. JUST DO IT!

Pokud se soustředíte na přítomnost, vypustíte všechny předsudky a přesvědčení, budete tam s nimi a nebudete se toulat myšlenkami jinde, zažijete harmonickou spolupráci. Základem je umět „spoutat“ svoje myšlenky, být jednoduše co nejvíce vědomí a mít se zrale pod kontrolou.

užijte si sociální facilitaci a konstruktivní kritiku. Většina sebepoznávacích aktivit, které u nás provozujeme, probíhá ve skupině.  Před ostatními se totiž chováme často jinak, než když jsme někde sami.  Hlavně v pracovním prostředí, kam by se měly naše nově nabyté dovednosti přenést, jsme sami opravdu jen zřídka. Pracovní skupina tedy dokáže velmi dobře simulovat náš kolektiv, ať už pracovní nebo soukromý.  Na konci každého setkání probíhá skupinová (případně individuální) reflexe, kde máme jedinečnou možnost pracovat s konstruktivní kritikou, naučit se ji přijímat, zároveň i dávat ostatním.

A proč je u nás průvodcem sebepoznáním právě kůň?

            Naší hlavní činností je hipoterapie (www.chmirakl.cz) a k její profesionálně zvládnuté kvalitě a stoprocentně odvedené práci musíte s koňmi pracovat mnohem víc a jinak, než je jinde běžné. Naše koně jsou v tréninku celý týden, odpočinkový víkend mají pouze jednodenní. Jinak každý den trénují, pracují nebo se zlepšují ve své poslušnosti. A právě během jejich tréninků, během tzv. práce ze země jsme na vlastní kůži zakusili, jak toto dnes už dobře probádané know-how funguje. Chvíli samozřejmě trvalo přiznat si, že jejich nálady jsou naše a, když zlobí, je to proto, že se zlobíme my.

            Pak ale po vstřebání následků tohoto aha-efektu jsme byli ohromeni tím, jak dobře to jejich „zrcadlení“ funguje. Máme za sebou desítky zprvu pokusných skupinových setkání, ve kterých se nám zatím podařilo vždy představit zúčastněným jejich sociální a emoční dovednosti osvětlené natolik, že se ukázaly i leckdy velmi dobře skrývané stíny a možná i slepé skvrny, které si nevědomky hýčká každý z nás.

            Pokud se chcete na tuto metodu podívat optikou psychologických škol, nabízí se několik úrovní popisu toho, co se v interakci koně a klienta děje. Úroveň vědomí koně je odhadována na 3-4leté dítě, to znamená, že s námi komunikuje právě na úrovni našeho vlastního vnitřního dítěte. Popis archetypu Dítě a Stín, který jsme zmínili výše, naleznete v práci C. G. Junga, který ve své hlubinné psychologii osobnosti popsal archetypů hned několik, ale tyto dva jsou pro nás těmi nejzákladnějšími.

            Jeho hlavním rivalem a zakladatelem opačné větve pojetí psychologie osobnosti byl Sigmund Freud, který definoval systém Ego, Superego a Id. Z tohoto vychází transakční analýza, která je známá spíše ve svých základních termínech, jako systém Rodič-Dospělý-Dítě. Z tohoto pohledu nastavujeme způsob komunikace pomocí koně tak, abychom se dostali na standard dospělé komunikace a tomu odpovídající zralé úrovně všech potřebných dovedností.

Sestavení našeho sebepoznávacího programuje nejlepší přirovnat k dětské stavebnici, kterou využijete přesně tak, jak je v tu danou chvíli potřeba. Nejdřív si musíte rozmyslet, jestli budete stavět kočárek, auto nebo dům. V našem případě musíme vědět, má-li klient zájem o sebezkušenostní zážitek, o teambuildingovou aktivitu, jestli je jeho zájmem vybrat z vícečlenného týmu nejvhodnějšího kandidáta na určitou pozici (Assessment a Development centra) nebo budeme společně dlouhodobě řešit konkrétní téma formou terapie.

Pak si vyberete ve stavebnici vhodné dílky, které vám zaručí, že bude váš výrobek držet pohromadě. My spolu se zadavatelem probereme konkrétní požadavky, parametry zadání, stanovíme si cíle a podmínky kontraktu. Nastavíme si formu konání našich setkání, způsob předávání informací v průběhu a na konci programu.

No a konečný design našeho výrobku dotvoříme tak, aby to mělo nejen hlavu a patu, ale hlavně zůstala zachována funkčnost celé sestavy. Domluvíme si pravidla se samotnými účastníky, formu zpětné vazby, která je většinou podávána skupinově, ale není problém s individuálními pohovory nebo reflexí okamžitě na místě. Různá je i hloubka předávaných informací, které účastníci během dne dostávají, aby byla zřetelná jejich adaptace na nové věci a úkoly.