Kontakt O nás
Klíčem k úspěchu je vnitřní motivace

Klíčem k úspěchu je vnitřní motivace

Když chce člověk shodit nadbytečná kila, naučit se francouzsky nebo zvládnout jízdu na skateboardu, potřebuje k překonání obtíží motivaci. O úspěchu však nerozhoduje jen síla motivace, ale také její zdroj.

Existují dva druhy motivace. Ta vnitřní nás žene za splněním cílů pro naše vlastní upokojení. Ta vnější může nabývat podoby příslovečné „kudly na krku“, kdy jsme k plnění cíle nuceni okolím bez ohledu na to, co si přejeme a co ne. Z vnitřní motivace jsme ochotni podstoupit dlouhá léta studií, jen abychom pak mohli dělat vysněné povolání. Vnější motivaci představují třeba přísní rodiče dohlížející na to, zda malý houslista denně odcvičí svou porci etud a stupnic. Vnější motivace často směřuje k „vedlejšímu cíli“. To když například mladý houslista necvičí proto, že by miloval hru na housle, nýbrž proto, že tím chce udělat dojen na děvče, které se mu líbí. 

Psychologové jsou přesvědčení, že oba typy motivace jsou účinné. Vnitřní motivaci považují za důležitou především pro dosažení dlouhodobých cílů. Právě dlouhodobá motivace se ale zkoumá obtížně. V laboratořích dokážou psychologové efektivně posoudit především krátkodobou motivaci. 

Američtí psychologové Amy Wrzesniewská z Yale University a Barry Schwartz ze Swarthmore Colllege se rozhodli využít „přirozeného experimentu“, který běží už po dvě staletí na slavné United States Military Academy ve West Pointu. Ročně přichází na tuto vojenskou vysokou školu asi 1300 studentů. Z nich dokončí studia asi 1000. Jen menší část pak slouží v armádě déle než povinných pět let. A ještě méně dosáhne v krátké době povýšení, což bývá předzvěst skvělé vojenské kariéry. Akademie pravidelně shromažďuje údaje o motivaci přijatých studentů a následně pak sleduje jejich životní dráhu. 

Tato data představovala pro Amy Wrzesniewskou a Barryho Schwartze při výzkumu dlouhodobé motivace doslova „zlatý důl“. Ale nebylo snadné z něj čerpat. Trvalo sedm let, než vedení akademie schválilo uvolnění potřebných údajů. Vědci dostali k dispozici dotazníky, které škola používá při přijímacím řízení ke zjištění motivace uchazečů o studium, a k tomu přehled profesionální dráhy absolventů. Celkem to byla data za 14 let od 10 000 kadetů. Tato hora údajů se stala základem pro zajímavou studii publikovanou významným vědeckým časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tým vědců vedený Wrzesniewskou a Schwartzem určil z vyplněných motivačních dotazníků u každého studenta podíl jeho vnitřní a vnější motivace a také sílu každé z těchto složek motivace. Ukázkovým příkladem vnitřní motivace byli studenti, kteří toužili po důstojnické hodnosti. Příklad vnější motivace nabízeli studenti, kteří vstoupili na West Point, protože si to přáli jejich rodiče. 

Pro absolvování akademie a dosažení důstojnické hodnosti se ukázala jako velmi důležitá vnitřní motivace. Kadeti se silnou vnitřní motivací měli při studiu o pětinu vyšší úspěšnost. Slabší vnitřní motivaci nedokázala vnější motivace nahradit. Studenti s vyrovnaným podílem vnitřní a vnější motivace nedosahovali ve studiu ani průměrné úspěšnosti, i když celková síla jejich motivace se nelišila od studentů s převažující vnitřní motivací. Kadetů s vyrovnaným podílem vnější a vnitřní motivace zůstávalo v armádě o 10 % méně, než činí průměr. Zároveň měli tito studenti po absolvování školy oproti průměru o pětinu nižší vyhlídky na brzké povýšení. 

Ukázalo se, že vnitřní motivace je mocná, ale zároveň křehká. Vnější motivace ji dokáže nahlodat. Pokud měli absolventi West Pointu silnou vnitřní motivaci a toužili po kariéře důstojníka, ale zároveň měli i silnou vnější motivaci „vedlejšími cíli“, jako je dobrý plat nebo respekt u podřízených, pak byli ve studiu méně úspěšní. A když už školu absolvovali, rozloučili se častěji s armádou po odsloužení povinných pěti let. Pokud zůstali v armádě déle, postupovali v hodnostním žebříčku pomaleji, než je obvyklé.  

přidáno 2. prosince 2015 do kategorie Rozvoj

ČTETE: Klíčem k úspěchu je vnitřní motivace · 2. prosince 2015 · Rozvoj
·
Další články