Kontakt O nás
Pracovní paměť lze pěstovat a trénovat

Pracovní paměť lze pěstovat a trénovat

V jednom z výzkumů, který probíhal s hyperaktivními dětmi v Japonsku, se po dvou měsících, kdy děti trénovaly vždy deset minut denně, kapacita jejich pracovní paměti téměř ztrojnásobila. Dětem byly v rychlém sledu (s vteřinovou pauzou) prezentovány číslice a na konci sady měly děti odpovědět na otázky typu „Kolikátá byla čtyřka?” či „Které číslo bylo třetí?” Zatímco na začátku si děti dokázaly zapamatovat tři čísla, na konci experimentu to už bylo čísel osm.

Další z experimentů se věnoval dospělým: Byli podrobeni tzv. “N-back” testu. Při něm jsou účastníkům prezentovány různé podněty, přičemž jejich úkolem je vybavit si podnět 2, 3, případně 4 položky zpět. Trénink probíhal 25 minut denně a úměrně počtu sezení se účastníkům kurzu paměť výrazně zlepšila.

Trénink paměti jako hra

Trénování pracovní paměti je nejen důležité, ale může být i příjemné. Mezi ověřené postupy patří například hra na hudební nástroj, psaní, hraní šachů, trénování pozornosti či již zmíněný N-back test.

Existuje také komplexní pětitýdenní program podobný počítačové hře s názvem Cogmed, který zvyšuje kapacitu pracovní paměti dětí i dospělých tréninkem. Program se skládá ze série vizuálně prostorových a verbálních úloh. Neustále se adaptuje na aktuální kapacitu pracovní paměti jedince, čímž se podstatně odlišuje od jiných počítačových kognitivních tréninků. Tím program udržuje stálou optimální hladinu obtížnosti. Uživatel nemůže být při tréninku přetížen nebo naopak odrazen opakovanými neúspěchy. Klient musí svou pracovní paměť - pozornost - neustále napínat, aby ve hře-tréninku postoupil.

Dr. Allowayové se podařilo prokázat, že jednoduchý test pracovní paměti někdy v první třídě je současně velmi spolehlivým testem úspěšnosti dítěte nejen ve škole, ale zejména v životě. Lidé se skvělou pracovní pamětí mají častěji skvělé zaměstnání, mají lepší partnerské vztahy a častěji žijí šťastnějším a bohatším životem. To je nepochybně to, co bychom všichni svým dětem přáli. Naproti tomu lidé se špatnou pracovní pamětí mívají potíže v práci i v osobním životě a častěji se dostávají do konfliktu se zákonem. Dr. Allowayová dokonce tvrdí, že dobrá pracovní paměť funguje jako nárazník, který chrání naše mentální zdraví, a slouží nám i jako ochrana před depresí.

S nízkým IQ si rodiče ani škola moc nedovedou poradit, zatímco pracovní paměť se dá trénovat. To je klíčový objev posledních let, který může potenciálně změnit kvalitu života tisíců dětí s oslabenou pracovní pamětí. K těm patří i většina dětí s ADHD či s dyslexií.

Takže další otázka zní: čím se dá pomoci dětem s ADHD, s dyslexií a s nejrůznějšími jinými poruchami? Někomu se předchozí vysvětlení může zdát moc složité, řeknu to tedy maximálně jednoduše. Rodiče dětí se špatným prospěchem, dyslektiků, dysgrafiků, hyperaktivních dětí s oslabenou pozorností, prostě dětí s nějakou podstatnou poruchou chování či učení, mají nyní možnost zlepšit výsledky i životní možnosti svých dětí tím, že jim zajistí několik týdnů jednoduchého počítačového tréninku pracovní paměti. Zhruba šesti z deseti takto handicapovaných dětí to v nějaké míře pomůže. Totéž platí i pro dospělé, kteří sami cítí, že nestačí třeba na požadavky v práci nebo nezvládají svůj boj s nějakou závislostí či třeba s obezitou. Těm všem by totiž mohl kognitivní trénink pomoci k vyšší výkonnosti či k lepší kontrole vlastního jednání.

Kognitivní trénink je jedním z moderních softwarových nástrojů, jež se objevily během posledních asi deseti let jako výsledek spojení neurologie, psychologie a počítačových technologií. Dovolují nám - zatím v omezeném rozsahu - měnit naše přirozené dispozice k lepšímu. Poprvé v historii máme v rukou nástroj, s jehož pomocí se dají zlepšovat naše schopnosti. Těm schopnostem se odborně říká kognitivní funkce. Software zlepšuje naši vizuálně-prostorovou orientaci, logické myšlení, řečové funkce, rychlost reakce nebo třeba pozornost. Dětem to může pomoci k úspěchu ve škole, starým lidem to prodlouží samostatnost, pacientům po mozkové příhodě a po chemoterapii to usnadní návrat do normálního života. To jsou pro začátek - protože jsme nepochybně na začátku nové éry, éry trénování mozku - docela slibné výsledky. Zvláště pokud uvážíme, že trénink spočívá v hraní počítačových her, sice speciálních, ale vcelku jednoduchých.

Dagmar Morenová

přidáno 26. ledna 2016 do kategorie Rodina

ČTETE: Pracovní paměť lze pěstovat a trénovat · 26. ledna 2016 · Rodina
·
Další články