Kontakt O nás
Naděje pro děti i jejich rodiče

Naděje pro děti i jejich rodiče

Špatné známky na základce neznamenají neúspěch v životě

 

Škola si s nimi vesměs neví moc rady, učitelé obvykle nemají čas se individuálně věnovat každému dítěti. Ve škole vám nanejvýš poradí, abyste vyhledali odbornou pomoc někde jinde. Takže je to zase na vás. Z bohaté vlastní zkušenosti vím, že lékaři vám v lepším případě předepíší prášky, které hyperaktivní dítě na chvíli zklidní, práci s ním usnadní - ale používat vyjmenovaná slova ho nenaučí. A tak sledujete své dítě, jak ve škole dostává čtyřky a pětky. Nosí domů poznámky, že pobíhá po třídě a zapomíná školní pomůcky. Kladete si otázku, jaké má s takovým prospěchem a chováním šance. Chlácholíte se zkazkami, že i Einstein prý propadal z matematiky, a doufáte, že se vše časem nějak spraví.

Je školní prospěch důležitý
pro úspěch v životě?

Vztah mezi známkami na základce a úspěchem v životě je velmi volný, pokud vůbec existuje. To ví každý, kdo byl na setkání se spolužáky ze základní či střední školy. Jedničkáři to mnohdy nikam nedotáhli, zatímco zlobiví trojkaři a čtyřkaři dnes zastávají prestižní posty.

Školu obejít nelze

Přesto bychom všichni rádi uměli nějak efektivně ovládat své schopnosti, svoji výkonnost a dosahovat úspěchu. Jenže zatím jediný nástroj, kterým k tomuto účelu slouží, se bohužel jmenuje - škola. Funguje v jednadvacátém století podobně jako ve století osmnáctém: Zjednodušeně řečeno, ukládáme si do hlavy data a jsme hodnoceni za jejich vybavování. Přitom i kdejaký mobilní telefon je v tomto směru už výkonnější než my. Čím se tedy řídí náš životní úspěch?

Výše IQ? Nespoléhejte na ni!

Když se nad tím zamyslíte, tak první věc, která vás asi napadne, je IQ. Jenže IQ je velmi nespolehlivý ukazatel. Kromě toho dnes odborníci uznávají, že existuje více rovin IQ, například IQ sociální. Lidé s vysokou sociální inteligencí nemusejí být skvělými matematiky, ba právě naopak, zato dovedou komunikovat s okolím a mají vysokou schopnost empatie. Uplatňují se skvěle zejména v sociální sféře.

Oproti tomu spousta géniů s IQ 160 se v praktickém životě nedokáže vůbec uplatnit, a jiní, s IQ v pásmu průměru, vybudovali průmyslová impéria.

O úspěchu rozhoduje pracovní paměť

To, co významně rozhoduje o úspěchu v našem životě je pracovní paměť. Přitom 99 % z nás neví, že něco takového vůbec máme a co to je. Pracovní paměť je naše schopnost krátkodobě si pamatovat a mentálně zpracovávat informace. Pracovní paměť je ta část naší paměti, v níž probíhají naše myšlenkové procesy, kde řešíme všechny aktuální problémy.

V pracovní paměti provádíme všechny početní operace, bez pracovní paměti nemůžeme napsat diktát na vyjmenovaná slova, dostat ježka z klece nebo najít cestu podle mapy. Potřebujeme ji tedy neustále. Tím to ale nekončí.

Pracovní paměť souvisí s naší výkonností

Pracovní paměť má úzký vztah k našim výkonným funkcím. Výkonné funkce zahrnují samostatné a účelné jednání, dále schopnost řešit problémy, plánovat a organizovat, a také náhled a úsudek. Jsou to mechanismy, které pomáhají regulovat naše myšlení a jednání. Tady už se asi blížíme k pochopení zásadní role, jakou pro náš život pracovní paměť má. Umíme si představit důsledky svého jednání a podle toho toto jednání upravit. Jinak řečeno, lidé s oslabenou pracovní pamětí mají potíže se sebekontrolou, naopak lepší pracovní paměť zase sebekontrolu zlepšuje. Problém je totiž v tom, že pracovní paměť máme každý jinak velkou a přinejmenším každý desátý člověk ji má velmi slabou.           

přidáno 13. března 2016 do kategorie Rodina

ČTETE: Naděje pro děti i jejich rodiče · 13. března 2016 · Rodina
·
Další články