Zdroj: http://www.osobnirozvojonline.cz/penize/podepsat-muzes-precist-musis  •  Vydáno: 22.5.2015 18:06  •  Autor: Archiv

Podepsat můžeš, přečíst musíš

Podepsat můžeš, přečíst musíš

Jaká jsou základní pravidla závazkových vztahů a typové smlouvy, doporučené postupy při uzavírání smluv, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru; důsledky nesplnění smluvních povinností?

 

Před podpisem

Vyvázat se z jednou platně uzavřené smlouvy je mnohem složitější, než si lidé obvykle představují. Proto si před podpisem smlouvy každý zodpovědný spotřebitel upřímně odpovídá na dvě základní otázky, které reprezentují dvě základní pravidla zodpovědného rozhodování:

1. pravidlo nejhorší varianty

Jsem připraven/a nést následky nejhorší možné varianty průběhu smluvního vztahu?

A odpověď nesmí znít: „Ale to se mi nestane.“ Už při podpisu musí být člověk připraven snést nejhorší variantu průběhu smluvního vztahu, i když o ni samozřejmě nestojí. Protože ono se dost často něco stane. I těm, kteří si to při podpisu nechtěli připustit.

2. pravidlo úniku

Jakými všemi způsoby může tato smlouva skončit?

Správná odpověď zní: „Budu se cítit ve smlouvě bezpečně, protože vím, co musím udělat, abych se zbavil z ní plynoucích závazků.“ V ideálním případě smlouva skončí tím, že své povinnosti řádně splním a smlouva tak zanikne. Ale vím také, zda mohu od smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět? A co automatické obnovení při mé nečinnosti? Takže, jak se v takových případech mám zachovat?

Obvyklý obsah smluv

K tomu, aby nás smlouva zavazovala, obvykle stačí jen označení smluvních stran, předmět smlouvy a podpis. Vše ostatní bychom však pro svůj pocit bezpečí měli zvážit a dohodnout také. A mít přitom na paměti pravidlo nejhorší varianty a pravidlo úniku.

Jak zacházet s právními předpisy

Kde hledat

Ujistit se, že pracuji s aktuální verzí předpisu

pozor, podle okolností se může právní vztah řídit dřívější nebo novou verzí právního předpisu