Kontakt O nás
TALENTY A SILNÉ STRÁNKY – první část rozhovoru s Michalem Martochem

TALENTY A SILNÉ STRÁNKY – první část rozhovoru s Michalem Martochem

Ing. Michal Martoch je specialistou právě na talent management, jehož cílem je v lidech hledat možnosti dalšího růstu, rozvoje a angažovanosti. Michal Martoch při svých konzultacích využívá letité zkušenosti s řízením týmů, školením práce a vzdělávání na dálku

Autoři: Šilák Martin a Ivana Bystroňová

Michale, mohl bys čtenářům vysvětlit, co to vlastně je talent?

Podle jedné z definic se jedná o přirozený způsob chování a myšlení. Ty jsou nám podle posledních výzkumů buď vrozené, nebo vznikají ve velice nízkém věku. Osobně se přikláním k tomu, že jsou vrozené. Také je nutné říct, že talent sám o sobě nestačí. Druhou polovinou rovnice je určitá časová investice, kterou musíme vložit do rozvoje dovedností, znalostí, učení atd. Tím talentu umožníme postupně vyrůst do silných stránek. Jako takový bod dokonalosti se uvádí pravidlo 10 000 hodin. Pokud má člověk na danou oblast talent a věnuje 10 000 hodin do jejího rozvoje, tak se stane nepřekonatelným.

A má každý z nás talent?

Talent má úplně každý člověk. Zásadní problém je ovšem v tom, že většina lidí neví na co. A proto jej neumí ani vhodně rozvíjet. Pokud totiž neumíte svůj talent jasně pojmenovat a definovat, tak jakákoliv aktivita může být kontraproduktivní. Z vlastní praxe vím, že velice dobře se může uplatnit každý, kdo svůj talent jasně definuje a snaží se jej co nejvíce rozvíjet. I proto považuji znalost talentu a jeho následný rozvoj do silných stránek za naprosto důležitý pro každého člověka, který chce být v životě úspěšný. Úspěchem v tomto kontextu nemyslím jen finanční zázemí, ale především osobní spokojenost a štěstí.

Dobře, pokud ho ale neznám, jak ho mám najít?

Jsem přesvědčený, že každý, kdo talent cíleně hledá, jej nakonec i najde.  Při naší praxi používáme metodologii a test Strengthsfinder 2.0. Ten byl vyvinutý společností Gallup na základě 40letého výzkumu v oblasti mozku, talentu a silných stránek. Po jeho absolvování získáte přehled o svých 5 nejsilnějších talentech. Zájemci se o testu mohou více dozvědět na našem webu nebo přímo na oficiálních stránkách. S testem SF 2.0 máme vynikající zkušenosti. Využíváme jej pro vlastní potřebu a také pro práci se svými zákazníky. Absolvovali jej všichni kolegové ve firmě, celá naše nejbližší rodina a přátelé. Doma pak máme nástěnku, kde vidíme souhrn talentů lidí z našeho nejbližšího osobního a pracovního okolí.

Pokud už svůj talent známe, co máme dělat dál?

Základem je zjistit, v jakých oblastech se talent nachází. Následně je nutné jednak identifikovat možné překážky, které brání jeho dalšímu rozvoji, a ty odstranit, a d ále je důležité jej správně podporovat. V tom je třeba SF 2.0 výborný. Každému absolventovi poskytne 50 rad a doporučení, jak talent dále rozvíjet.

Samozřejmě, čím dříve s rozvojem talentu začnete, tím lépe. U malých dětí leží hlavní zodpovědnost především na rodičích a učitelích. Přece jenom ještě nejsou děti tak vyspělé, aby dokázaly vědomě rozvíjet své schopnosti. Bohužel z mé zkušenosti je povědomí o rozvoji talentu jak u dětí, tak i u dospělých úplně v počátcích.

Existuje nějaká věková hranice, kdy hledání talentu už nemá smysl?

Začít s rozvojem svých talentů není nikdy pozdě. Na co by se měl zaměřit v podstatě každý člověk, jsou stinné stránky talentu. Ty existují v podstatě u všech lidí, kteří svůj talent nedokážou vědomě pojmenovat a rozvíjet.

Abych to uvedl na konkrétním příkladu. Jedním z talentů podle SF 2.0 je talent Achiever. Ten umožňuje svému nositeli jasně definovat své krátkodobé i dlouhodobé cíle a jít si za nimi. Každý den ráno se člověk probudí a začne odškrtávat svůj seznam úkolů. Pokud jej splní, je večer spokojený, pokud ne, pak naopak spokojený není. Problém nastává ve chvíli, kdy založí rodinu, se kterou by měl trávit nějaký čas. Místo toho však neustále pracuje a rodina trpí. To vytváří velkou nespokojenost na všech stranách. Řešením je zahrnout rodinné úkoly a činnosti s rodinou na pomyslný seznam svých úkolů.

Některé firmy se snaží talenty svých zaměstnanců rozvíjet. Jak to dělají?

Většina českých firem se setkala s typologií MBTI nebo s některou z mnoha modifikací. Tento test byl vytvořen během 2. světové války na základě teorie Junga a tento přístup je již dávno překonaný. Základní problém je v pojetí testu, výsledkem je totiž přiřazení do jedné z 16 typů osobnosti. V podstatě nám silně podsouvá, že existuje pouze 16 různých typů osobností, což je samozřejmě nesmysl. Mimo to existuje celá řada lepších či horších testů a metodologií. My používáme Strengthsfinder 2.0, s nímž máme výborné zkušenosti a výsledky. Jeho vykonáním získáme 5 nejsilnějších talentů z 34 talentů obsažených v testu. Při kombinaci všech talentů a pořadí se jedná o více než 33 miliónů kombinací. Vynásobíme-li to navíc různou kvalifikací a výchovou, zjistíme, že každý člověk na světě je naprosto unikátní. To je pěkný závěr, nemyslíte?

http://www.silnestranky.cz/

přidáno 18. února 2016 do kategorie Podnikání

ČTETE: TALENTY A SILNÉ STRÁNKY – první část rozhovoru s Michalem Martochem · 18. února 2016 · Podnikání
·
Další články