Kontakt O nás
Engagement: hraniční dovednost

Engagement: hraniční dovednost

Film Limitless, který se v překladu jmenuje Všemocný, od Alana Glynna, je příběh o spisovateli, který si žije svůj obyčejný život až do chvíle, kdy objeví způsob, jak uvolnit svůj vnitřní potenciál. To mu extrémně zvýší sebevědomí a lépe začne využívat svůj mozek. Jeho život se tím radikálně změní.

 

Jak můžeme během krátkého okamžiku změnit významně svůj život k lepšímu? Pomocí engagementu! Jsme pak dokonalí a jsme si toho vědomi.

Co je to engagement na úrovni organizací?

Engagement zaměstnanců je dobrovolný emoční závazek, který má zaměstnanec vůči firmě a jejím cílům. Tento emoční závazek znamená, že „engaged zaměstnanci“ nedělají jen pro výplatu nebo pro další povýšení, ale pracují ve jménu firemní mise naplno, jakoby byla jejich. Například: počítačový programátor pracuje přes čas, aniž by byl o to žádán, protože je to potřeba. Prodavač uklidí odpadky na zemi v obchodě, aniž by ho při tom viděl jeho nadřízený. Pracovník bezpečnosti prověří podezřelé zavazadlo,
i když jeho směna právě končí.

Jak se engaged zaměstnanci projevují

•  O své organizaci zcela přirozeně mluví s naprosto každým vždy jen pozitivně.

•  Mají silnou touhu být součástí organizace, firmy.

•  Vyvíjejí úsilí navíc a vůbec se chovají tak, že to přispívá k celkovému úspěchu podniku.

Engagement zaměstnanců však není totéž, co štěstí zaměstnanců. Někdo může být šťastný v práci, ale to nutně neznamená, že tvrdě a produktivně pracuje ve jménu firmy. Herní místnosti, masáže zdarma, či páteční pivní slavnosti můžou dělat řadu zaměstnanců šťastnými, ale tito lidé se od engaged zaměstnanců mohou velmi odlišovat.

Engagement zaměstnanců také neznamená jejich spokojenost. Řada firem dělá průzkumy „zaměstnanecké spokojenosti“ a vedoucí manažeři o ní hovoří i tehdy, když je laťka u nich posazena příliš nízko. Spokojený zaměstnanec pracuje bez problémů od devíti do pěti. Ale stejný spokojený zaměstnanec sám od sebe nevyvine úsilí navíc a nejspíš vyslyší nabídku konkurence, která ho zláká na podstatně vyšší plat. Spokojenost zkrátka nestačí.

Jak vypadá engagement?

Engaged pracovníci na všech stupních vytvářejí tzv. „superzaměřený stav mentální aktivity“. Také se mu říká „tok“. Lidé, kteří jsou ve stavu toku, jsou veselí a evidentně nestresovaní, i když dělají náročnou práci. Věnují jakoby sami sebe úkolu, který milují a cítí se „mimo čas“. Jejich mozek pracuje efektivně a precizně.

Lidé jsou mnohem pravděpodobněji ve stavu toku když pracují, než při aktivitách spojených s volným časem. Mimoto stav toku nastává nejčastěji tehdy, když jsou úkoly těsně spjaty s osobními cíli.

Výše zmiňovaný film právě ilustruje engagement: když se nezaměstnaný spisovatel Eddie Morra „vyvine“ v perfektní verzi sebe sama, začne být pro něho naprosto všechno okamžitě dostupné. Engaged charakterizuje tato citace z filmu: Mohu vyřešit jakýkoliv problém.

A jak vypadá disengagement?

Použijme tento příklad. Na konci každého dne dělníci v ropné rafinérii vyhazovali kovový šrot na hromadu, která byla zlikvidována noční směnou. Denní šichta běžně spojovala šrot s kousky nové oceli; a výsledkem bylo, že noční směna vyhazovala novou ocel také. Tento postup stál firmu stovky dolarů denně. Když se dělníků dotazovali, proč vyhazují novou ocel se šrotem, odpovídali: „Protože nám říkali, ať to tu uklidíme.“

To co dělali, nedávalo ani jim žádný smysl, ale oni přesto cítili odpovědnost udělat tuto svou práci.

Přitom „tito pracovníci byli velmi chytří lidé,“ řekl k tomu poradce, který pracoval pro firmu. Mnoho z nich mělo bokem vlastní podnikání; jeden byl dokonce starostou ve svém městě. V těchto pracovnících byl veliký výkonnostní potenciál a firma z něj nic nezískávala. Jeden to dokonce vysvětlil: „Jednoduše, když sem přijdeme, vypneme si mozky už při průchodu vrátnicí.“

Jaká je situace v engagementu zaměstnanců?

Komik, scénárista a producent Woody Allen jednou řekl: „Osmdesát procent úspěchu je dáno tím, že se vůbec ukážete“. Jestli tohle byla dříve pravda, dnes už zcela jistě neplatí. Úspěch v dnešní době vyžaduje poněkud víc, než „dobrou účast“. 

Řada studií v různých zemích a různých odvětvích jasně ukazuje, že zaměstnanci, kteří cítí vášeň ke své práci a firmě ve které pracují, jsou minoritou.

Výzkum vedený společností Dale Carnegie odhaluje, že pouze 29 % zaměstnanců je plně engaged. A co ten zbytek? Záleží, kterou studii zrovna čtete, ale zhruba 40 % až 70 % zaměstnanců může být označeno jako neutrální, vezoucích se s proudem, či tzv. „nevěřících,“ o nichž se někdy také říká, že jsou „v penzi při aktivní službě“.

Špatná zpráva je, že zarážejících 10 % až 20 % zaměstnanců je „aktivně disengaged“ — tedy jen dávají svému zaměstnavateli svůj čas, nebo hůře, podrývají a pomlouvají firmu a nadřízené. Takoví lidé bývají označováni jako toxičtí pro vlastní organizaci.

Memento pro podnikatele

Každý podnikatel by měl přemýšlet o lidech, které zaměstnává stejně intenzivně, jako uvažuje o klientech, od kterých má zisk. To znamená nabídnout nejen finanční odměnu, ale i natolik hodnotné prostředí a podmínky k práci, aby jeho zaměstnanci měli motivaci být engaged.

Alarmující totiž dosud je, že 70 % zaměstnanců v průzkumech přiznává, že hledají nebo plánují hledat nové příležitosti mimo organizaci, v níž dosud pracují.                  

Víte, že…

Dale Carnegie, slavný světový guru osobního rozvoje, je zastáncem engagementu již 100 let. Jeho unikátní metodika, kterou vytvořil, byla dotažena k dokonalosti tisícovkami trenérů po celém světě. Dale Carnegie jako první ukázal manažerům, jak zacházet se zaměstnanci: doporučil jim raději jednat s nimi jako s hodnotnými lidmi s určitými dovednostmi, než jako s nějakými lidmi s hodnotnými
dovednostmi.

www.carnegie.cz

 

Malý test: Jaká je má osobní úroveň engagementu?

Odpovíte na většinu z těchto otázek ano nebo ne?

 

Ve svém životě se cítím bezpečně
a mám věci pod kontrolou.

Jsem fyzicky a mentálně zdravý.

Mám řadu blízkých přátel,
se kterými sdílím svůj život.

Jsem si vědom svého největšího
osobního talentu a denně ho
uplatňuji ve svém životě.

Cítím, že lidé kolem mne jsou šťastní.

Je pro mne snadné hovořit na veřejnosti.

Každé ráno, když se probudím,
se cítím skvěle a šťastně.

Je pro mě velmi snadný úkol
vyčistit toaletu.

Za poslední dva měsíce
jsem přečetl novou knihu.

Všechny mé projekty a zadání
realizuji rychle a efektivně,
hravě zvládám všechny termíny.

 

Každému, komu vyšla většina odpovědí ano, gratulujeme. A těm, kterým vyšlo převážně ne, si dovolíme doporučit, aby se začali o engagement zajímat.

 

přidáno 14. ledna 2016 do kategorie Podnikání

ČTETE: Engagement: hraniční dovednost · 14. ledna 2016 · Podnikání
·
Další články