Kontakt O nás

Dva přístupy k podnikání

Setkávám se s velkým množstvím podnikatelů a manažerů. Mnoho z nich si v poslední době stěžuje, že se jim podnikání nedaří, že jejich firmy, které dlouho prosperovaly, najednou začínají uvadat. Potkávám ale též množství lidí, kteří rozjíždějí nové projekty, nové byznysy a leckterým se neuvěřitelně daří. Hledal jsem, v čem je ten rozdíl. Myslím, že vidím některé významné rysy.

 

Podnikání, které krachuje, má v podstatě vždy jeden společný bod – základní motiv existence firmy se rovná vytváření zisku a jeho hromadění. Primární myšlenkou je vydělat peníze a teprve s touto motivací se přemýšlí jak. Z toho rezultuje produkt, který je potřeba za každou cenu prodat. Když se prodává málo, zvýší se úsilí v marketingu, zagresivní reklama, potírají se konkurenti. Tento systém podnikání má ze své podstaty zásadní zdrojové omezení a po počátečních velkých a rychlých ziscích přichází neodvratitelný konec z důvodu vyčerpání zdrojů. Příkladem jsou poskytovatelé úvěrů chudým pro nákup spotřebního zboží nebo dovolené za lichvářské úrokové sazby... Ano, z počátku se dosahuje velkého zisku z provizí, jenomže kvůli vysokým úvěrům řada dlužníků končí v exekuci. Žádný další úvěr si již nikdy nemohou vzít a po docela krátké době není komu spotřební úvěry poskytovat.

 

Podnikání, které funguje a rozvíjí se, vychází často z jiné premisy: hledám, kde je ve společnosti nějaký problém a ten se snažím vyřešit. Najdu způsob, jak vytvořit podnikatelskou službu, která na principu samofinancování společenský problém řeší. Mnoho příkladů takovéhoto přístupu k podnikání ukázal profesor Muhammad Yunus v jihoasijské Bangladéši. Začal s tím, že se osobně zaručil bankám za mikro-půjčky nejchudším lidem, především ženám. Od 70. let minulého století vybudoval systém, který dnes půjčuje malé částky na drobné podnikání chudým skoro po celém světě. Druhým případem bylo vybudování mobilního operátora v Bangladéši, jenž za mikro-úvěry prodává mobilní telefony chudým venkovským ženám a ty rozjely mikro podnikání „telefonní žena“. Kdo si potřebuje zavolat, koupí si u ní hovor. Dnes je tato firma největším telekomunikačním operátorem v Bangladéši. Motivací v těchto případech není osobní prospěch pana Yunuse, ale touha řešit situaci chudých lidí se zdroji pro mikro-podnikání nebo potřeby akutního telefonního spojení pro chudé vrstvy. Vedlejším produktem je slušný zisk, jenž se opět reinvestuje do dalšího podobného projektu. Jedny peníze se tak neustále otáčejí a vytvářejí další příležitosti.

 

Nejúspěšnější moderní podnikatelské projekty přinášejí k vyřešení společenského problému ještě navíc radost z prožitku vlastní práce. Radost z bytí ve „flow“. Toto podnikání je postavené úplně jinak. Na začátku stojí hluboké ponoření do sebe sama, do své duše a objevení osobního naprosto jedinečného daru; někdy talentu a osobního poslání. Pokud má člověk otevřen přístup ke své kreativitě a intuici, přemění osobní dar ve službu druhým, která je v souhlasu s osobním posláním. Tuto službu pak člověk nabízí buď sám nebo ve spolupráci s lidmi, jejichž osobní dary a poslání se doplňují a jsou v souhlase s jeho vlastním.

 

Jako příklad mohu uvést svoji známou architektku. Po absolvování vysoké školy postupně rozjela úspěšné architektonické studio. Velmi brzy přišla na to, že se jí dlouhodobě vyplácí poskytovat klientům komplexní službu a hlavně se jich na začátku projektu dlouho ptát, jací jsou, jaké mají potřeby a co pro ně má nový objekt znamenat. Po několika letech se rozhodla rozšířit svoje podnikání o developerskou činnost se záměrem vydělat peníze na vlně zájmu o nové domy kolem roku 2007. Tato práce ji však úplně nebavila a navíc přišla krize a s ní prasknutí developerské bubliny. Výsledkem byla ztráta a vznik dluhů. V mezičase začala přemýšlet, že by ji zajímal koučink. Absolvovala výcvik a začala koučovat. Koučování jiných lidí ji postupně dovedlo k objevení jejího vlastního daru: umění naslouchat. Pomaličku také začala objevovat své poslání, a to rozvíjení krásy. Mojí klientkou se stala, když chtěla vyzkoušet jiné formy koučování. Při společné práci jsme objevili, že během své úspěšné dráhy architektky plně využívala (v té době ještě nevědomě) svůj dar. Naslouchala zákazníkům a jejich vnitřním potřebám, naslouchala geniu loci daného místa, naslouchala možnostem dodavatelů, naslouchala finančním možnostem klientů. Výsledkem byla stavba přesně podle (někdy z počátku nevědomých) potřeb zadavatele - podle jeho  možností a z optimálních materiálů. Vždy vzniklo něco krásného... V současnosti spojuje koučinkové schopnosti s architekturou a doslova sami si ji vyhledávají lidé, kteří potřebují postavit nebo rekonstruovat stavby, jež jsou důležité pro jejich další rozvoj a šťastný život. Dluhy z developerského období budou brzy zaplaceny.

 

Několika lidem jsem pomáhal rozjet podnikání na principu využití osobního daru či talentu v harmonii s jejich posláním. Klíčovým momentem vždy bylo najít prvního klienta. K mému překvapení jej vždy již znali dopředu. Byl to někdo z jejich známých, na kterého měli konktakt v telefonu, a před kterým se stačilo zmínit, že chtějí takto pracovat.. Odtud plyne moje rada: až zjistíte, jak z vašeho daru udělat službu, nadšeně o tom povídejte všem, které znáte. Velmi pravděpodobně najdete svého prvního klienta.

 

 

přidáno 11. července 2014 do kategorie Podnikání

ČTETE: Dva přístupy k podnikání · 11. července 2014 · Podnikání
·
Další články