Kontakt O nás

Chcete uspět v byznyse? Využijte své plusy a uvědomte si slabiny

Co odlišuje úspěšného a frustrovaného byznysmena? Podle psychiatra a někdejšího profesora lékařské fakulty na Harvardu, Edwarda Hallowella, je to především schopnost využít naplno vlastních předností a zvládnout negativní tendence, které se k nim vážou.

Jako konzultant a psychiatr pracuji s byznysmeny po celém světě již třicet let, a přesto se nepřestávám divit, jak magicky funguje mysl podnikatele. Zároveň jsem pochopil, co odlišuje úspěšné a frustrované podnikatele – je to schopnost – či neschopnost – využít silných stránek své psychiky a minimalizovat škodu, která vznikne kvůli těm slabým. Nejde o IQ či vrozený talent, ale nastavení mysli. A skvělí byznysmeni se naučili, jak ovládnout a nasměrovat svou mentální sílu, zatímco frustrovaní stráví život zkoušením způsobů, jak se to naučit.

Pokud existuje psychologický charakter definující podnikatele, je to tento: odhodlání kombinované s představivostí a optimismem. Lidé, kteří rozjedou vlastní byznys, se nikdy nevzdávají, stále vymýšlejí nová řešení a věří, že jednou přijde vytoužený hrnec zlata. Tyto podnikavé rebely a dobrodružné průkopníky ovšem provází také komplexní a často protichůdná množina tendencí. Říkám protichůdná, protože každý pozitivní rys, který podnikatel má, obvykle provází jemu odpovídající slabina a zranitelnost. V psychologickém nastavení podnikatelů totiž převažují paradoxy.

Aby prosperovali a dosáhli velkolepých snů, musí se naučit překonat své destruktivní tendence a zároveň využívat výrazných konstruktivních darů. To však vyžaduje vhled a sebereflexi, díky níž si uvědomí své přednosti i slabiny, a poté zhotovení plánu a metodiky, jak to vše udělat. Potíž spočívá v tom, že většina podnikatelů nesnáší introspekci a ještě více plánování. Raději jednají spontánně přesně podle řešení Nike: Prostě to udělej (Just do it). Takové řešení může někdy fungovat naprosto skvěle a také již vedlo k mnoha případům náhlého zbohatnutí. Časem má ale tendenci selhávat a mnoho náhlých úspěchů opět proměnit v prach.

Jak řídit svou mysl
Jako podnikatel máte velké štěstí. Jste obdaření mimořádně silnou myslí. Můžeme si pomoci přirovnáním vašeho mozku k motoru Ferrari. Právě proto jste vítězem a potenciálním šampionem. Musíte se však vyrovnat s velkým problémem, který má téměř každý podnikatel: máte brzdy bicyklu. Jednoduše vám dělá potíže řídit sílu své mysli. Když se někam zatoulá, můžete narazit to zdi. Nebo nezpomalit a zabrzdit v momentě, kdy je to nutné. To vás pak může stát celý závod.

Když se podíváte na seznam, který uvádím níže, uvidíte, že přednosti se vztahují k oblastem, kde běžně prokazujete sílu nad sebou i vnějšími okolnostmi. A všechny slabosti se vztahují k neschopnosti řídit, ukáznit a ztlumit jisté tendence. Například vizionář bude stále přicházet s novými nápady, ale ty nikdy nepřinesou užitek, pokud se nenaučí disciplíně a nezačne brát v potaz současnou realitu – nebo naslouchat a věřit těm, kteří to dovedou. Houževnatý obchodník tvrdohlavě odmítne dokonale přijatelný kompromis kvůli neschopnosti přestat prahnout po vítězství. Vtipálek navodí příjemnou atmosféru při obchodním schůzce, úspěšně však bude vyjednávat jen do chvíle, než klienta uzemní urážlivým vtipem.

Pokud se podnikatelé naučí systémy, které jim pomohou zpomalit, dát si pauzu, požádat o pomoc, nechat si poradit, vytvořit plán, být organizovaný, mít sebekázeň a projekt si pořádně promyslet, pak je díky jejich kreativitě, intuici, nadšení a turbomozku čeká jedno vítězství za druhým. V opačném případě narazí. Stovky hodin práce na projektu zmaří jeden impulzivní a neuvážený rozhovor. Skvělý byznysplán půjde pod stůl, pokud se podnikatel neobjeví ve správný čas na správném místě.

Zde je několik kroků, které vám pomohou doběhnout do cíle vašeho nejlepšího závodu: Přečtěte si seznam předností a slabostí a zatrhněte ty, které se k vám hodí. Sejděte se se svým partnerem, přítelem, kolegou nebo najatým konzultantem a brainstormujte způsoby, jak dát vašemu životu takovou strukturu, abyste zvýšili sílu svých brzd. Seznamy, rozvrhy, detailní plány, priority – o to jde! Nevypouštějte tento úkol, i když se vám zdá příliš nudný. Záleží na něm váš úspěch. Pokud to bude málo, zvažte, zda by vám nepomohlo pracovat s konzultantem po delší čas. Dovednosti, které se potřebujete, se můžete naučit. Někdy je však těžké se s nimi poprat sám. Pokuste se trávit většinu svého času na průsečíku těchto tří sfér:

co rád děláte

v čem máte zvláštní schopnosti

co se vám vyplatí dělat pro druhé

Pokud se těmito kroky budete řídit, získáte větší pocit kontroly. Ve snaze pomoci podnikatelům získat kontrolu nad silou své mysli nabízím kompilát toho, co považuji za ústřední rysy a tendence podnikatele.

Přednost

Slabina

Vizionář, snílek, průkopník

Potíže s vnímáním či přijetím reality

Má nutkání a neustálou touhu udělat “víc”, která ho žene dopředu

Toto nutkání může vést také k řadě sebedestruktivních aktivit a návyků

Nezávislý

Potíže s prací v týmu, v rámci hierarchie nebo systému

Je mu jedno, co si myslí druzí

Neschopen sebereflexe

Vytrvalý, soutěživý

Tvrdohlavý

Originální, dokáže přemýšlet inovativně

Potíže s dodržováním standardních procedur

Miluje riziko

Vrhá se do bláznivých akcí

Nikdy se nevzdává

Metodu, která selhala, zkouší stále dokola, drží se špatného projektu příliš dlouho

Velkorysý

Nechá se příliš snadno přesvědčit

Citlivý (což umí skrýt)

Snadno zranitelný (což umí skrýt)

Umí odpouštět

Dává druhou šanci špatným lidem

Dokáže důvěřovat

Neumí být zdravě kritický

Miluje především rozjezd projektu a jeho uzavření

Má potíže fungovat během střední fáze podnikání

Umí jít přímo na věc

Je netrpělivý, dospívá k předčasným závěrům

Je plný nápadů

Má potíže držet se jednoho nápadu, než jej plně rozvine

Inovátor, kovboj

Jezdí na mnoha zjančených koních a utrží mnoho ran a zlomenin

Odolný, odvážný, nemůže být poražen, pouze zpomalen

Někdy neskončí nebo nezpomalí, když je třeba

Miluje roli psance, dokáže uspět, když vše hraje proti němu

Někdy přijímá nereálné úkoly nebo projekty

Rozhodný

Střílí z boku

Obrovsky nadšený životem a jeho možnostmi

Někdy se stává obětí svého entuziasmu a má potíže stanovit si priority nebo se poučit z chyb

Pokud selžete, stojí při vás za každou cenu

Slepou oddaností poškodí sebe nebo projekt

Miluje více úkolů najednou (multi-task)

Přehlíží detaily

Umí se dokonale soustředit, když ho něco velmi zaujme, nebo je v krizi či nebezpečí

Totální nedostatek pozornosti, když ho věc nezajímá nebo je situace klidná

Dokáže vidět celkový obraz

Zaslepen nadšením z celkového obrazu přehlíží důležité části projektu nebo nápady

Hluboko se zavrtá do úkolu a je vůči všemu ostatnímu netečný

Nemá žádný nebo jen slabý smysl pro čas a vnější okolí

Čestný, nesnáší pokrytectví

Chybí mu takt, není politicky korektní

Intuitivně cítí řešení, možností, nové přístupy

Nedokáže vysvětlit metodologii nebo ostatní naučit, jak to dělá

Jeho život se vyznačuje záblesky geniality

Nekonzistentní, neumí být briliantní na požádání nebo dle plánu

Nečeká na svolení, koná, když jiní zbytečně vyčkávají

Dostane se do potíží, protože nejde správnými cestami

Miluje se neustále za něčím hnát

Po vítězství se rychle znudí či je dokonce v depresi, neumí si moment déle vychutnat

Má skvělý smysl pro humor

Nemístné žertování

Vášnivý

Svéhlavý, snadno ztrácí perspektivu a rovnováhu

Charismatický

Spoléhá na své charisma více než na promyšlenou strategii

Neuvěřitelně tvrdě pracuje

Bere si toho na sebe příliš, kvůli přetížení pak nedokáže splnit cíle

Spoléhá na sebe

Má potíže s delegováním práce, nasloucháním ostatním a důvěrou v to, že ostatní práci udělají stejně dobře

Zabývá se všemi variantami vývoje současně, předvídá nebezpečí předtím, než nastane

Zamotává se do nekonečné sítě “co když?”

V poslední minutě dokáže odvrátit katastrofu, nebo ji otočí ve vítězství

Prokrastinuje a věci odkládá tak dlouho, že katastrofu sám přivolá

 

přidáno 2. února 2014 do kategorie Podnikání

ČTETE: Chcete uspět v byznyse? Využijte své plusy a uvědomte si slabiny · 2. února 2014 · Podnikání
·
Další články