Kontakt O nás

Vyplatí se práce na černo?

Jsou situace, kdy se uchazeči o zaměstnání dostane do rukou nabídka na práci, která má svá „ale“. I když jsou zákony nekompromisní a zaměstnáváni bez pracovní smlouvy nepovolují, řada firem nebo živnostníků tenhle zákaz obchází.

 

Pokud dostanete nabídku na takovou práci, je potřeba zvážit několik věcí. Za prvé – vždy je pro vás jako pro pracovníka výhodnější a jistější, když je všechno v souladu se zákony. Pak jste totiž chráněni zákoníkem práce a máte i jistotu toho, že odvody do státního rozpočtu a na pojištění fungují tak, jak mají. Je-li to jen trochu možné, usilujte vždy a za každých okolností o to, aby vaše zaměstnání bylo legální!

Nevýhod práce na černo je celá řada. Jednou z těch zásadních (pomineme-li už zmíněné odvody) je to, že tato práce se vám nepočítá do věku, který je potřebný pro případný odchod do důchodu. Je to zkrátka, jako byste vůbec nepracovali. Můžete sice dřít 15 hodin denně, ale efekt pro budoucnost to nemá. Další velmi výraznou nevýhodou je ten fakt, že když vám zaměstnavatel sdělí, že zítra už nemusíte chodit, tak zkrátka nechoďte – a nic si na něm nevezmete. Žádné odstupné, žádný převod na jinou práci, a leckdy ani žádnou výplatu. To je třetí a poměrně podstatné riziko: když pro někoho děláte „na dobré slovo“, je možné – a v mnoha případech reálné – že se s poslední výplatou zkrátka můžete rozloučit předem. Proč by vám platil, když už vás nepotřebuje, že…

Žádná nemocenská, žádná dovolená, nic. Stanete se novodobým nevolníkem… Bohužel, jak přiznávají i někteří odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí, bez pracovní smlouvy u nás dělají možná až tři procenta lidí v produktivním věku. To přináší potíže jak státu, tak samozřejmě pracovníkům jako takovým.

Podle nedávného průzkumu společnosti LMC se lidé práci načerno vůbec nebrání. V případě potřeby by ji neváhalo přijmout přes 80 procent dotázaných. Více než dvě třetiny respondentů, přesně 67 procent, považují nelegální zaměstnávání za vhodné řešení. Tvrdí, že je to jednoznačně lepší než nezaměstnanost. Dalších 14 procent lidí by nezákonnou práci přijalo, ale jen v nejvyšší nouzi a pouze dočasně. Devět procent lidí odmítá místo bez smlouvy z principu. Šest procent má jednoduše strach z tvrdých postihů v případě odhalení. Zbývající čtyři procenta oslovených nevěděla, jak na otázku odpovědět.

Do nelegální práce patří od ledna 2012 i takzvaný švarcsystém. Navenek je zaměstnanec osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), fakticky ovšem práce odpovídá pracovněprávnímu vztahu – je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle jeho pokynů a pracovník ji dělá osobně, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele a za plat či mzdu.

Práce na černo (výňatek a úprava podle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti):

Nelegální prací se rozumí pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. U cizince také pokud ji vykonává v rozporu nebo bez vydaného povolením k zaměstnání.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jiné osobě umožní výkon nelegální práce nebo sama vykonává nelegální práci.

Zaměstnanci lze uložit za přestupek pokutu do 10 000 Kč. Takovou pokutu bude moci zaměstnanec pracující načerno dostat opakovaně až do částky 100 tisíc korun. Navíc se má zvýšit i pokuta za nelegální práci, která je kvalifikovaná rovnou jako přestupek podle zákona o zaměstnanosti, a to ze současných 10 na 100 tisíc korun.

Zaměstnavateli lze uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč bez ohledu na to, zda je fyzickou osobou (za přestupek) nebo právnickou osobou (za správní delikt).

 

přidáno 29. listopadu 2014 do kategorie Peníze

ČTETE: Vyplatí se práce na černo? · 29. listopadu 2014 · Peníze
·
Další články