Kontakt O nás
Podepsat můžeš, přečíst musíš

Podepsat můžeš, přečíst musíš

Jaká jsou základní pravidla závazkových vztahů a typové smlouvy, doporučené postupy při uzavírání smluv, praktické aspekty zákona o spotřebitelském úvěru; důsledky nesplnění smluvních povinností?

 

Před podpisem

Vyvázat se z jednou platně uzavřené smlouvy je mnohem složitější, než si lidé obvykle představují. Proto si před podpisem smlouvy každý zodpovědný spotřebitel upřímně odpovídá na dvě základní otázky, které reprezentují dvě základní pravidla zodpovědného rozhodování:

1. pravidlo nejhorší varianty

Jsem připraven/a nést následky nejhorší možné varianty průběhu smluvního vztahu?

A odpověď nesmí znít: „Ale to se mi nestane.“ Už při podpisu musí být člověk připraven snést nejhorší variantu průběhu smluvního vztahu, i když o ni samozřejmě nestojí. Protože ono se dost často něco stane. I těm, kteří si to při podpisu nechtěli připustit.

2. pravidlo úniku

Jakými všemi způsoby může tato smlouva skončit?

Správná odpověď zní: „Budu se cítit ve smlouvě bezpečně, protože vím, co musím udělat, abych se zbavil z ní plynoucích závazků.“ V ideálním případě smlouva skončí tím, že své povinnosti řádně splním a smlouva tak zanikne. Ale vím také, zda mohu od smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět? A co automatické obnovení při mé nečinnosti? Takže, jak se v takových případech mám zachovat?

Obvyklý obsah smluv

 • název
 • smluvní strany
 • účel smlouvy (účel nemusí být vyjádřen, výjimkou je pod/nájem nebytových prostor, ale u některých smluv může být důležitý)
 • předmět smlouvy,vyjádření základních vzájemných povinností
 • smluvní podmínky, doplňkové vzájemné povinnosti – místo a doba plnění, způsob plateb, způsob dopravy, kontaktní osoby, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu...
 • zajištění, že budou povinnosti splněny a sankce za porušení (ručení, zástavní právo, smluvní pokuta)
 • způsob vymáhání povinností (rozhodčí doložka, práva pro vymáhací společnost, apod.)
 • způsoby předčasného ukončení smlouvy
 • datum, místo a podpis (projev vůle smlouvu uzavřít a její časová platnost)

K tomu, aby nás smlouva zavazovala, obvykle stačí jen označení smluvních stran, předmět smlouvy a podpis. Vše ostatní bychom však pro svůj pocit bezpečí měli zvážit a dohodnout také. A mít přitom na paměti pravidlo nejhorší varianty a pravidlo úniku.

Jak zacházet s právními předpisy

Kde hledat

 • veřejné knihovny, úřady, metodici nebo účtárna zaměstnavatele, kamarádi právníci …
 • internet, např. Sbírka zákonů na webu Ministerstva vnitra
 • „účinnost“ na konci právního předpisu nám nic neříká o tom, zda je text aktuální
 • pokud vím, že předpis byl novelizovaný naposledy letos v lednu, najdu si na začátku textu právní normy, se kterou pracuji, zda je v zde tato novela uvedena (pravděpodobně půjde o novelu z konce předchozího roku, protože mezi platností a účinností předpisu bývá několik měsíců rozdíl)
 • spolehlivě aktuální jsou pouze předpisy získané z veřejných zdrojů, za které odpovídá státní autorita (ministerstvo apod.) nebo z placených automatických právních systémů přes spolehlivé kamarády-právníky

Ujistit se, že pracuji s aktuální verzí předpisu

pozor, podle okolností se může právní vztah řídit dřívější nebo novou verzí právního předpisu

přidáno 22. května 2015 do kategorie Peníze

ČTETE: Podepsat můžeš, přečíst musíš · 22. května 2015 · Peníze
·
Další články