Kontakt O nás

Finance v pracovně-právních vztazích

Práva a povinnosti v pracovně právních vztazích, odměňování, pracovní smlouva, co dělat při ztrátě zaměstnání.

 

Příjmová stránka rozpočtu

Při plánování rodinného rozpočtu máme často tendenci podceňovat analýzu příjmových poměrů. Přitom třeba typ výdělečné činnosti může být formalitou, jejíž změna nám ušetří tisíce korun. Při analýze zvažujeme vždy s ohledem na individuální okolnosti povinná pojištění a daně, možnosti paralelního přivýdělku, náklady na výkon práce, apod.

Mějme také na paměti, že tvorba rodinného rozpočtu je závislá na spolehlivém příjmu v nejbližších měsících. Proto pokud je rodina závislá na příjmech z práce načerno, nemá moc smysl pokoušet se o plán rozpočtu domácnosti (chybí spolehlivé příjmy ke spolehlivému plánování výdajů a nejsou kryta běžná rizika spojená s výdělečnou činností). Nemluvě o tom, že nelegální práce je přestupkem podle zákona o zaměstnanosti, který může v případě jeho odhalení snížit rodinný rozpočet o pokutu až 100.000 Kč.

 

Typy legálního příjmu (ujasnění kategorií)

Závislá práce (soustavná práce)

 • pracovní poměr (mzda; vztah vzniká pracovní smlouvou)
 • služební poměr (plat; vztah vzniká jmenováním – policie, hasiči, ad.)
 • výkon funkce (plat nebo funkční požitky; jmenováním nebo volbou – zastupitelé obcí a krajů, poslanci, soudci, členové statutárních orgánů, ad.)
 • dohody o práci konané mimo pracovní poměr (odměny z dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce)

Samostatná výdělečná činnost (soustavná práce za účelem zisku)

 • jako fyzická osoba (OSVČ) nebo právnická osoba (obchodní společnost)
   - obchodní společnosti jsou: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstvo
 • živnostenským oprávněním nebo bez něj
   - živnosti existují volné, vázané, koncesované
 • jako podnikatel podle obchodního zákoníku nebo jako nepodnikatel

Příležitostný výdělek (nahodilá práce)

 • občasné menší příjmy podle autorského zákona (do 7.000 Kč měsíčně)
 • příležitostný výdělek, nejčastěji na smlouvu o dílo nebo jde o nahodilý prodej

Jiné příjmy (nahodilý i soustavný příjem zajištěný jinak než vlastní prací)

 • kapitálové výnosy, příjmy z pronájmu, z licenčních smluv, výhry, apod.

 

Co dělat, když zaměstnavatel nevyplatil mzdu

 • vyzvat písemně zaměstnavatele k úhradě dlužné částky (výše částky, poslední datum splatnosti a do kdy má být uhrazeno)
 • uschovat si potvrzení o odeslání nebo převzetí zaměstnavatelem

Další možnosti

 • okamžitě zrušit“ pracovní poměr po 15 dnech od posledního dne splatnosti mzdy
 • podat podnět ke kontrole na příslušný oblastní inspektorát práce
 • podat žalobu k soudu na zaplacení dlužné mzdy a informovat o tom zaměstnavatele
 • podat insolvenční návrh proti zaměstnavateli
 • kontaktovat úřad práce, pokud se zaměstnavatel zároveň ocitl v platební neschopnosti

 

Splatnost mzdy trvá do posledního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla práce vykonána (pokud si strany nedohodly nebo zaměstnavatel nestanovil jinak, např. ve vnitřním předpisu). Splatnost mzdy není totéž, co výplatní termín! Příklad: Pokud byla práce vykonána v únoru, termín splatnosti končí 31. března a 16. dubna je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

přidáno Včera v 18:49 do kategorie Peníze

ČTETE: Finance v pracovně-právních vztazích · Včera v 18:49 · Peníze
·
Další články