Kontakt O nás

A-Z finančních produktů a služeb

 

Jaké zákonitosti a jaká úskalí přináší finanční produkty, které používáme v běžném životě (spoření, investice, úvěry, pojištění)?

 

Běžný účet

K čemu slouží?

Běžný účet je hlavním nástrojem pro správu financí a umožňuje hospodařit s penězi hotovostně i bezhotovostně. Jeho předností je bezpečnost a pojištění prostředků svěřených bance až do výše 50 tis. EURO na jedno rodné číslo u jedné banky, pojištěny jsou pouze neanonymní vklady.

Kritéria výběru účtu:

 • Stabilita a historie banky.
 • Počet poboček v místě bydliště a jejich vzdálenost a otvírací doba.
 • Možnost internetového a telefonického bankovnictví, náročnost správy online účtu.
 • Min. vklad pro zřízení účtu, poplatky za transakce.
 • Platební karta k účtu a možnost získání kreditní karty.
 • Nabídka bonusů pro dobré klienty.
 • Možnost zřízení přístupu k účtu pro další osobu.

Průměrný Čech platí za běžný účet 249 Kč měsíčně

Při výběru banky si odpovězte na několik otázek:

 • Budete využívat služeb banky osobně na přepážce nebo z domova pomocí internetu či mobilu?
 • Jak daleko je nejbližší pobočka banky a vyhovuje vám otevírací doba této pobočky?
 • Kolik bankomatů a jak vzdálených má daná banka v obci, kde bydlíte, pracujete či plánujete využívat služeb banky?
 • Kolik příchozích a odchozích plateb budete měsíčně realizovat a jaké poplatky za to budete bance hradit?
 • Jaké limity a poplatky jsou spojeny s platební/kreditní kartou, kterou Vám banka vydá?
 • za jakých podmínek nabízí banka možnost zřízení dispozičního práva k účtu, lze přístup pro další osobu k účtu ošetřit limity výběrů apod. nástroji?
 • Jaké bonusy nabízí banka pro stálé klienty?

V neposlední řadě je vhodné se seznámit se službami a poplatky za internetové a telefonické bankovnictví a rozhodnutí, zda nevyžaduje internet banking úpravy softwaru (instalace nových programů) či hardware (zprav. rozšíření paměti) vašeho počítače.

Správu financí na běžném účtu lze provádět prostřednictvím:

 • A. příkazu k platbě - slouží pro jednorázové a nepravidelné platby
 • B. trvalého příkazu – využívá se pro pravidelné platby a splátky s pevnou výší splátky
 • C. přímého inkasa – udělujete souhlas třetí osobě, aby si z vašeho účtu pravidelně strhávala nebo jednorázově strhla sjednanou sumu. U této platby si volíte limit, o který se může strhávaná částka navýšit.
 • výběr hotovosti (v bankomatu, na přepážce)
 • platba kartou za služby a zboží
 • bezhotovostní převody na jiný účet (spořící účet, termínovaný vklad)

Existují tři základní způsoby, jak využívat běžný účet:

Spořící účet

Pod názvem spořící účet se skrývá několik typů účtů pro různé typy střadatelů. Nejčastěji jsou takto označovány účty bez omezení vkladů a bez výpovědní lhůty. Jinak řečeno na spořící účet vkládáte úspory v libovolné výši a kdykoli je zase vjakémkoli množství vybíráte.

Nabídka spořících účtů v ČR za poslední tři roky velmi vzrostla, naleznete je v nabídce téměř každé banky působící v ČR, v roce 2010 bylo evidováno téměř 40 nabídek tohoto produktu.

Čím se liší jednotlivé varianty spořících účtů?

 • úroková sazba
 • výpovědní lhůta – některé termínované vklady na trhu nesou název spořící účet, ale nejsou spořícím účtem
 • limit měsíčního vkladu
 • vydání platební karty k účtu
 • vydání kreditní karty k účtu
 • podmínka zřízení běžného účtu u dané banky

Základní pravidla investování

Za investici můžeme považovat:

 • školné pro děti – investice do vzdělání, kde se návratnost obtížně kalkuluje,
 • uzavření stavebního spoření – zisk připisovaný stavebními spořitelnami je závislý na zisku, který vytváří dalším investováním svěřených prostředků od střadatelů,
 • koupě pozemků či nemovitosti,
 • pořízení starožitností či zlata,
 • koupě autorských práv, které by do budoucna mohly být zdrojem příjmů

Trojlístek doporučení pro investory – začátečníky:

Začněte s malými sumami a málo rizikovým produktem

Investorům začátečníkům je doporučováno vyzkoušet si investici s malou sumou na produktu s min. rizikem. Vhodným produktem jsou tzv. zajištěné fondy, kde máte garantováno, že se vám investovaná částka vrátí zpět. Toto zajištění samozřejmě odpovídá nízkým výnosům, kterých u takových produktů můžete dosáhnout.

Sledujte průběžně vývoj investice

Investice není jednorázovou záležitostí bez další péče o ni. Čím více produktů si sjednáte, tím více péče a času byste měli investici věnovat. Investovat můžete sami např. na Burze cenných papírů či nákupem pozemků nebo prostřednictvím dalšího subjektu, např. nákupem podílových listů otevřených podílových fondů.

Rozdělte investici do více produktů - nesázejte vše na jednu kartu.

Rozdělením částky, kterou plánujete investovat, do více produktů, snižujete riziko nevýhodného investování. Rozdělení lze navrhnout např. dle časového horizontu, ve kterém chcete mít prostředky k dispozici a rychlost s jakou budete mít prostředky zpět k dispozici (tzv. likvidita).

Pojištění

Před sjednáváním pojištění se pokuste vymyslet a na papír sepsat všechny dotazy, které vás v souvislosti s pojištěním napadají. Od zprostředkovatele si nechte otázky zodpovědět a zároveň ukázat, na kterém článku pojistných podmínek se jeho odpověď zakládá. Pojistné podmínky bývají velmi nepřehledným, hutným a málo srozumitelným textem i pro samotné právníky, kteří se nespecializují na tuto oblast.

Co zvážit při sjednávání majetkového pojištění?

 • Jak vysoká je SPOLUÚČAST, tedy částka, kterou se podílíte na škodě?

Nejběžnější výše spoluúčasti:

 •  
 • u bytů/domů/chat – 1 tis.- až 5 tis. Kč
 • u havarijního pojištění – 5% min. 5tis. Kč a 10% min. 10tis. Kč

Čím vyšší spoluúčast si volíte, tím je nižší pojistné, které budete hradit.

 • Jaké VÝLUKY jsou uvedeny v podmínkách uzavírané pojistné smlouvy?

Výluky uvádí rizika, na které se pojištění nevztahuje. Mezi jednu z nejzávažnějších výluk patří právo pojišťovny neplnit škody vykradeného bytu/domu/auta, pokud nebyla překonána překážka. (nezamčený byt či auto, otevřené okno atp.).

Mezi povinnosti, při jejichž nesplnění není pojišťovna povinna hradit, patří velmi často povinnost přivolat Policii ČR.

Na jaký typ ceny je pojištěn váš majetek?

 • pokud na cenu NOVOU – cena za pořízení nové věci stejného druhu a účelu
 • pokud na cenu OBECNOU/OBVYKLOU – cena, kterou byste obdrželi za prodej předmětu pojištění v daném čase a místě

Jak postupovat při pojistné události:

Zachovat klid a rozvahu a zkontrolovat, zda máte řádně uhrazeno dané pojištění. Již není výjimkou, že při zpoždění s platbou nemusí pojišťovna hradit škodu, tuto podmínku si zjistěte při sjednávání pojištění.

Informovat pojišťovnu bezprostředně po vzniku pojistné události, většina pojišťoven nabízí nonstop asistenční služby.

Při živelných pohromách pořídit fotodokumentaci a postupovat tak, aby byly škody co nejvíce minimalizovány.

Při vykradení bytu/auta nepřemísťovat předměty a v rámci možností omezit pohyb na místě.

Při kalkulaci škody konzultovat své nároky s likvidátorem pojistné události před znovupořízením věci. Vyhnete se tak situaci, kdy váš způsob náhrady škody nebude schválen a bude krácen dle výpočtu přiděleného likvidátora.

 

přidáno 6. prosince 2014 do kategorie Peníze

ČTETE: A-Z finančních produktů a služeb · 6. prosince 2014 · Peníze
·
Další články