Kontakt O nás

O nás

Magazín Osobní rozvoj

Magazín je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním fenoménům a trendům života ve všech oblastech osobního rozvoje. Je určen široké skupině čtenářů zajímajících se o cílený rozvoj individuality, poskytuje prostor pro odborníky z celého světa, zejména však z ČR a SR.

Přináší exkluzivní články od špičkových světových odborníků, čtenáři mají možnost konfrontovat svou životní cestu a životní styl s řadou výjimečných a úspěšných lidí, kteří prošli ve svém životě různými etapami a stupni osobního rozvoje.OSOBNÍ ROZVOJ Media, z.s.

Vznikl za účelem propagace a podpory všech aktivit spojených s osobním rozvojem jednotlivce i skupin, šíření osobního rozvoje v médiích a budování uvědomělé občanské společnosti.

Hlavní činnosti spolku jsou:
 • výzkum a vzdělávání v oblasti osobního rozvoje
 • poskytování vzdělávání v oblasti osobního rozvoje
 • vytváření účinných vzdělávacích programů jako součást výuky na školách
 • příprava školících programů pro znevýhodněné skupiny – ženy po mateřské, ab-solventy škol, obtížně zaměstnavatelné skupiny atd.
 • nabídky nových přístupů sledujících zvyšování vzdělanosti a uplatnění na trhu práce
 • ve spolupráci s významnými zaměstnavateli vytvářet prostředek sociálního začleňování na trhu práce s využitím silných stránek a schopností jednotlivců
 • zajištění individuálního přístupu a pomoci, především v oblasti vzdělávání, sebe-realizace a způsobu obživy formou koučinku a mentoringu, posílení sebehodnoty a hledání výjimečnosti
 • poskytování podpory při definici životního uplatnění
 • věnování prostoru sebepoznání, společenskému chování, upozornění na osobnostní zvláštnosti, charakteristické rysy, předpoklady.
 • naučit plánování důležitých životních kroků, hodnocení dosažených cílů, stanovování realistických cílů a hledání účinných strategií k jejich snazšímu dosahování včetně překonávání překážek
 • cíleně spolupracovat s orgány státní správy
 • vytvářet produkty na podporu vzdělávání, knihy, magazíny, webové stránky, zejména od domácích autorů, ale i zajímavé překlady, které dosud nebyly v ČR vydané a přiblížit je lidem, kteří neumí dobře anglicky
 • vytvořit vzdělávací komunitní centrum, kde mohou lidé sdílet svůj příběh, zapojit se do programu a najít oporu v těžkých životních situacích, zajistit jim odborníka, který je převede přes nepříznivé životní období
 • praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k osobnímu rozvoji jednotlivce
 • organizování kampaní a petičních aktivit pro znevýhodněné skupiny obyvatel
 • propagace aktivit spolku a osvěta osobního rozvoje např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 • poradenské a konzultační činnosti
 • účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech
 • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy spolku
 • zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví
 • vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy aktivit pro rozvoj osobního růstu


Naše další projekty


TV pořad Skrytý potenciál

Vědecké průzkumy dokazují, že 80% lidí nevyužívá svoje silné stránky, svět tedy „běží“ jen na 20% svého potenciálu. To je největší plýtvání na planetě!

 • Pořad Skrytý potenciál ukazuje, jak najít svoje silné stránky, diváky inspiruje a poskytuje praktické návody, ale také témata k zamyšlení.
 • Talk show s příběhem moderuje Jan Mühlfeit, který ukazuje již objevené i skryté možnosti svých hostů.
 • V castingu na základě výzvy vybereme obyčejného člověka, s kterým se může ztotožnit kterýkoliv z diváků.
 • Náš „obyčejný hrdina“ má k dispozici psychologa a kouče, kteří s ním po dobu cca jednoho měsíce pracují.
 • Moderátor v roli mentora následně najde jeho 5 silných stránek a ukáže jeho skrytý potenciál.
 • Hlavní část pořadu se odehrává formou rozhovorů ve studiu.
 • Studio je doplněno reportáží, která představí „obyčejného hrdinu“.
Oficiální stránky pořadu

Moderátor

Ing. Jan Mühlfeit, špičkový manažer, držitel četných prestižních ocenění v oblasti byznysu a informačních technologií.

Pořad Skrytý potenciál si klade za cíl objevovat nové leadry a jejich myšlenky sdílet s ostatními. Za poslední čtvrt století vyrostla řada firem, které vybudovali jejich majitelé s vizí a jasným záměrem. Firmy šlapou, majitelé si vydělali peníze a teď jim záleží, v jaké zemi žijí, jak mohou zlepšovat svět kolem sebe, jak mohou ovlivnit společnost.

Skrytý potenciál je velkou příležitostí, jak sdílet svoje názory a myšlenky a je to cesta k lepší společnosti.