Kontakt O nás

Pravda je Bůh

Že pravda a Bůh jsou jedno, není nic nového. Rád bych vám v tomto článku sdělil, jak jsem k tomuto poznání dospěl já sám a co z toho pro mě vyplývá. Třeba v článku najdeš něco zajímavého zase ty pro sebe.

Co je to pravda

Wikipedie definuje pravdu takto: “Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.” Myslím, že tato definice odpovídá tomu, co si pod slovem pravda představí většina z nás. Kdo ale určí, jaká je skutečnost?

Lidi, kteří vidí svět mimo sebe, začnou měřit, počítat a definovat. Přesně dokážou změřit tisíce nejrůznějších parametrů a vyjádřit statistickou odchylku. Ve výsledku se dopátrají k velmi přesnému vyjádření, které platí v danou chvíli za předpokladu, že se neděje něco nezměřitelného. :)

Lidi hledající pravdu v sobě mají pocit, že nalezli pravdu ve chvíli, kdy do sebe všechny jejich myšlenky a pocity krásně zapadají. A s pocitem pravdy pak žijí, dokud se jim nepřihodí něco, co jejich pravdu rozbije. Následuje čas hledání se a nová pravda na další část života.

Pravda, jak já ji vnímám, je ale mnohem víc, než jen myšlenky a pocity. Je to všudypřítomná součást veškerého bytí, času a prostoru, tedy i nás samotných v každé jednotlivé chvíli. Taková pravda se nedá vyjádřit slovy, nedá se vložit do jednotlivého tvrzení, právě proto, že se shoduje se skutečností. A protože ve skutečnosti souvisí vše se vším, pokoušet se tvrdit pravdu jen o části skutečnosti znamená předem se odsoudit k nepravdě. Pravda je ve všem, je nepopsatelná slovy, je bez ohledu na to, jestli ji chceme, nebo nechceme, pravda je to samé co Bůh. Alespoň pro mě. Jak to máš ty, to mi můžeš napsat do komentářů.

Setkání s pravdou

Pokud je pravdu všude a ve všem, setkáváme se s ní neustále, jsou však okamžiky, kdy začneme o pravdě přemýšlet a hledat ji. Já sám jsem nejčastěji přemýšlel o pravdě při přijímání zajímavých myšlenek při čtení knížek, na seminářích a při sledování nejrůznějších nahrávek, při setkáních se zajímavými lidmi a při situacích, se kterými jsem si nevěděl rady. Přemýšlel jsem, jestli čtená a poslouchaná moudra jsou pravdivá, jestli jsou pravdiví lidé, se kterými se bavím, a jakou pravdu mám poznat v situaci, která se mi děje.

Až jsem zjistil, že pravda je ve všem, co čtu, co poslouchám, ve všech lidech, se kterými se setkám a ve všech situacích, které zažiji. Pravda je v tom, že se zmíněné dostalo přes všechny mé filtry až k osobnímu zpracování. Na mně pak záleží, jak podněty zpracuji, jak si je dokážu užít, jak se z nich dokážu poučit. Pravdivé jsou naprosto všechny, když si přestanu představovat pravdu jak rovnice ve škole. Pravda se totiž nedá nahradit znaménkem rovná se. Dokonce i v matematice může platit na první pohled nesmyslná rovnice 1 + 1 = 10. A to náš život je malinko složitější, než dvě jedničky a jedno znaménko. Setkat se s pravdou je dar a je to mnohem víc, než vědět: “Ano, takhle to je!”.

Hledat pravdu a být šťastný

Je vůbec možné hledat pravdu a být šťastný? Jasně, že to jde. Ono všechno jde, když se chce. ;-) Jen z mého pohledu je těžké žít šťastný život, pokud hledám pravdy v jednotlivostech, pokud chci pravdu vyjádřit slovy, pokud ji chci chápat. Pravda se nedá chápat, nebo popsat, pravdu je potřeba žít. A jak žít pravdu? Zamilovat se do každého okamžiku našeho života, do všeho co se mi děje, co vidím, slyším, cítím. Znamená to užít si smutek, pláč i strach, nedokonalost sebe i všeho okolo a co se mi moc líbí, tak i milovat a užívat si lež. ;-)

Žít pravdu třeba jen na malinkou chvíli je tak velký dar, že dokáže naplnit celičké naše bytí a celý náš život. Tak s chutí do toho!

přidáno 25. října 2014 do kategorie Lifestyle

ČTETE: Pravda je Bůh · 25. října 2014 · Lifestyle
·
Další články