Kontakt O nás

Jiný pohled na esoterii

Česká vlažně religiozní společnost hledá "něco nad námi" v esoterii... Co můžeme u těch, kdo poskytují esoterické služby získat a co ztratit?

 

Případný zisk či ztráta podle mne nezáleží ani tak na použité metodě, ale spíše na způsobu její aplikace. Např. vykládání karet (tarotu, orákula) lze prezentovat jako předpovězení předem dané budoucnosti, s níž nelze nic dělat, ale také jako metodu umožňující mj. nahlédnout na rozličné aspekty zkušenosti klienta v přítomné situaci, s následným rozhovorem o možnostech řešení. V prvním případě odevzdává klient zodpovědnost svůj život a svá rozhodnutí do rukou „kartářky“, v případě druhém konzultuje svou situaci s někým, kdo za pomoci karet klienta pouze doprovází na jeho cestě k vědomějšímu životu.

 

Myslím si, že potřeba vyhledávat různé „alternativní“ způsoby v sobě ukrývá hlubší potřebu spirituality, touhy po něčem, co nás přesahuje, po smyslu naší existence zde na Zemi. Ziskem proto může být kontakt s dimenzemi bytí, které nám nejsou běžně dostupné či nám pomáhají se podívat na naši situaci jiným (neobvyklým) zorným úhlem. Používání metod čerpajících z různých spirituálních tradic světa, zvláště pak v kombinaci s možnou zvýšenou vnímavostí a citlivostí některých jedinců může být pro klienta velkým přínosem. Jednostranné zdůrazňování a preference pouze tohoto pohledu však může být kamenem úrazu – opomíjení širšího kontextu klientova života (jeho zázemí, sociální vztahy atd.), nedostatečný prostor pro zpracování toho, co se v průběhu setkání vynořilo, trvání na jednoznačné pravdivosti zjeveného…

 

Uvědomuji si, že může být velkou výzvou otevřít se v naší odborné praxi i životě pohledům na skutečnost, kterou nechápeme, přizvat neznámé a mnohdy tajemné do našeho jasného racionálního chápání světa. Klient pak může vyhledat kvalifikovanou pomoc odborníka, který se s ním bude věnovat tématům, jež svou charakteristikou spadají do oblasti esoterické, magické či mystické.

přidáno 17. srpna 2014 do kategorie Lifestyle

ČTETE: Jiný pohled na esoterii · 17. srpna 2014 · Lifestyle
·
Další články