Kontakt O nás

HUBNEME FYZICKY DUŠEVNÍ OČISTOU aneb POZNÁVÁME SKRYTÉ TAJEMSTVÍ VLASTNÍHO TĚLA

Terapeutka Oldřiška Kališová odpovídá na nejčastější dotazy:
Ať cvičím, jak cvičím, hlídám si stravu, abych neměla energetický příjem vyšší než výdej, nehubnu. V čem může být problém?

Zde asi nebude problém ani ve stravě ani v pohybu. Ti, co nehubnou asi neznají skrytý mechanismus v těle, který hubnutí blokuje, protože sami se sebou nekomunikují. Věční dietáři pasivně přijímají informace, co je zdravé, drží se toho, co jim kdo nadiktuje nebo poradí, ale neptají se svého těla, zda je to pro něj přijatelné a žádoucí. Pravda není to, co se prezentuje, dokud to neprocítíme vlastním tělem.

V rámci evoluce, při pronikání vědeckých poznatků na veřejnost se hovoří o rozšiřujícím se lidském vědomí a jeho skrytém potenciálu. Lidské tělo se stává citlivější, vnímavější na energie, reaguje na myšlenku ihned, protože každá buňka v lidském těle je s myslí úzce spojena.

Fyzické tělo z masa a kostí může zdravě fungovat za předpokladu, že v něm může svobodně proudit životní síla. Při meditacích a terapiích jsem zjistila, že můžeme s touto sílou zvanou Síla vědomí vědomě komunikovat a současně vnímat, jak tělo reaguje. Myšlenka funguje rychlostí Světla. Pokud si připustíme pocity a dokážeme pojmenovat jejich charakter, můžeme snadno opravit mechanismus v těle.

Každý člověk už ví, že existuje něco jako sebevědomí. Jinak bychom to mohli vysvětlit jako vědomí sebe, vlastní osobní síly.

Lidské vědomí je úzce spojeno s každou buňkou v těle. Jestliže se ve vědomí nachází stará traumata, chybné vzorce myšlení a blokující podvědomé chování, nemohou se buňky přizpůsobit novému, v případě hubnutí začít tuk eliminovat.

Buňky se obalují tukem nebo vodou na obranu před mentálními a jinými toxiny, aby toxiny příliš nenarušovaly rovnováhu v těle. Raději pár kil navíc než například nemocné srdce, neboť nemusí být karmou jedince s nadváhou umřít na srdeční infarkt.

V Brně vznikl v letošním roce projekt HUBNEME, kde se jeho účastníci učí spravovat tělo zevnitř.

Tělo je jediný majetek, který vlastníme do doby, než může duše tělo opustit. Jak se o tento majetek staráme, tak nám bude sloužit.

Za jedny ze základních udržovacích prvků tělo potřebuje VZDUCH A VODU.

Pokud ze stresu jíme (byť zdravě), abychom rychle doplnili energii, může se stát, že tuto potravu ihned začne tělo přeměňovat do tuku, jelikož energie už v těle je, jen bývá něčím blokována. Energii můžeme uvolňovat či získávat nejen z potravy, ale i pomocí vědomého dýchání, popíjením dostatečného množství vody, pobytem v přírodě.

Správce buněk zvaný SÍLA VĚDOMÍ pravdivě a účinně odpoví, jak se tělo cítí, co potřebuje, co se uvnitř děje? Nitro člověka je mimo jiné prostorem mysli, která umí hodnotit, analyzovat a srdce, které cítí. Co mysl produkuje, to pocítí každá buňka.

Pouhým soustředěním se na dýchání může běžný člověk nahlédnout do světa dovnitř. Nejdříve asi pod vedením zkušeného meditujícího nebo terapeuta.

Vědomého dechu je schopen každý člověk, tedy i ten, který se nepovažuje za duchovního. V tomto článku nemluvím o holotropním dýchání, toto není ani předmětem projektu. V cyklu aktivních přednášek HUBNUTÍ se můžete dozvědět o jednoduchém dechovém cvičení, jak komunikovat s vlastní vnitřní silou, jak napravit sebe jinak než pomocí dosud uznávaných a mnohdy i nesmyslně drahých náročných postupů. Změnu cítí účastníci přednášek na vlastním těle ihned.

Co umí vědomé dýchání?

Vědomé dýchání umí obalené buňky otevřít. Tělo ihned vycítí, když mu jeho nositel věnuje sebemenší pozornost. Umí se také ihned odměnit úlevou od napětí, později uzdravením, pečujeme-li o tělo každý den pár minut.

Ať se navenek vůči tělu sebelépe chováme, uvnitř to přijato nebude, pokud se řídíme starými pravidly a předpisy či tabulkami o výživě. Tělo touží po komunikaci a citlivém zacházení, aby mohlo projevit to, co mu nedělá dobře a dohodnout se s jeho majitelem na nápravě.

Nadváha spojená s nadměrným hromaděním tuků, vody a přítomností toxických plynů má souvislost s prožitými nepochopenými situacemi, přejatými rodinnými „pravdami“, traumatickými zážitky. Psychické bloky působí v lidském životě mnoho komplikací.

Odpověď můžeme najít v paměťové kartě duše, srdce, vědomí a také v paměťových stopách na těle. Stopa souvislostí vede k rozhřešení problému, při terapiích nebo při aktivní práci se sebou. Záhady u žen pochází z období mateřství, puberty, dětství, prenatálu, ba dokonce z doby „předživotí“ v čase, kdy se duše rozhodla jít na svět.

Při přednáškách provádíme mentální cvičení, kdy si účastníci uvědomují své pocity spojené s chybně projevenými emocemi. Každý člověk dokáže pojmenovat pocity jako únava, napětí, úzkost, strach, tlak, bolest a jiné přirozené projevy těla, proto se nikdo nemusí obávat, že by nezvládl práci ve skupině. Každý se tu stará o své tělo pod vedením zkušené terapeutky. Úsilí vynaložené na práci se sebou stojí méně energie a času než čelit zdravotním problémům. Projevy zvané jako potíže aktivně uvolňujeme, učíme se s nimi pracovat jinak řečeno přetransformovat. Neexistuje negativní nebo pozitivní energie. Existuje pouze energie, kterou v silovém poli aktivně měníme na to, co tělo potřebuje. Má to vliv na životní pohodu, lehkost a znovunabytí svobody.

Podvědomí okamžitě reaguje na tuto práci. Vědomí je ihned připraveno spolupracovat. K tomu nepotřebujeme dlouze meditovat, stačí se soustředit na dech a pocity. Nebát se i nepříjemné pocity znovu prožít, jde jen o zbytkové energie, které jsou připraveny tělo opustit. Jediné, co potřebujete je být opravdový, upřímný sám k sobě! Bez toho to nejde. Když vidím, že klient sdílí, že nic necítí a vidím ho zkrouceného napětím, tak ho asi blokuje strach. Uvolnit či přijmout strach můžeme, pokud si tuto nebo jinou slabinu přiznáme. Přiznané slabiny nemají více sílu ovládat, ba naopak se mění na spolupracující přátelskou energii.


Myslíte si, že lze zhubnout i díky mentálním cvičením, díky práci s podvědomím?

ANO. Sama organizátorka projektu HUBNEME paní Petra Lopušníková z Brna Černovic potvrdila úbytek na váze 1,5 kg po první aktivní přednášce. Splnila předpoklad soustředěné upřímné práce sama se sebou.


Máte s tím nějaké osobní zkušenosti ze své praxe?

ANO. První zkušenosti mám sama se sebou. K uvědomění, že hubnu, aniž bych si kontrolovala stravu a pravidelný pohyb došlo, když se mne lidé čím dál častěji ptali, jak to dělám, že jsem tak štíhlá?

Nejdříve jsem se zastyděla, protože jako terapeut těla i duše bych měla být příkladem vyvážené stravy a pohybu, ale ono tomu tak nebylo. Čas sice trávím hojně v přírodě procházkami a občasnými meditacemi, ale stravu nehlídám a pohyb také ne. Lidé mne sice vidí hubenou, musím však konstatovat, že zde funguje optika. Ráda jím, sport mám ráda pouze rekreačně.

Pracuji s energiemi, musela jsem proto zařadit do denního rozvrhu 15 minut meridiánového cvičení. Jídlo si vybírám, aby mne chutnalo, nesmí mne zatěžovat. Vím, že potrava obsahuje informace.

V mém jídelníčku převažuje ovoce, zelenina, obiloviny, ojediněle bílé maso a ryby. Kalorie neřeším, to by mne stresovalo. V létě si klidně dám 2 – 3 klobásky z grilu nebo zmrzlinu, v zimě čokoládu. Zatěžující stravu jím ojediněle, ale nebráním se jí. Určitě se neživím myšlenkami typu: „Po tomhle mi bude špatně, nebo že ztloustnu.“ Proč?

Uvědomuji si totiž, že mne neživí jen strava fyzická, nýbrž a hlavně strava duševní a to je asi podstata celého hubnutí. Jestli jsem něco zhubla a stále hubnu, jsou to kila myšlenek, pocitů, emocí, předsudků, domněnek, výmyslů, polopravd a nepravd, traumat a jiných tělo otravujících látek působících do buněčné úrovně přenášejících se až do DNA.

Vrátím se k tomu, že jídlo obsahuje informace. Když konzumujeme více druhů potravy najednou, je to jako bychom současně přijímali informace z TV, rádia, PC, četli u toho noviny, sledovali děj v rodině a venku a telefonovali. Rozumíte, co tím chci říct?

My konzumujeme velké množství informací v potravě a zároveň konzumujeme nehmotné informace přes smysly sledováním dějů okolo nás.

Dietáři řeší, co mají fyzicky jíst, ale neřeší, co je stravuje uvnitř. Zda je jejich duševní potrava uspokojuje?

Přemítání hloupých myšlenek stojí energii. Myšlenky vyvolávají reakci v celém těle. Ptá se někdo sám sebe, jakou látku jeho myšlenky obsahují?

Píše se a mluví o překyselení organismu, prodává se mnoho preparátů. Ale ten nejjednodušší prostředek na uzdravení těla je dech, myšlenková disciplína, popíjení čisté vody a pobyt v přírodě.


Jak a proč vznikl projekt HUBNEME?

Projekt HUBNEME má doprovodný název FYZICKY DUŠEVNÍ OČISTOU.

V rámci projektu HUBNEME se přidávají další témata přednášek jako například: MERIDIÁNOVÉ CVIČENÍ pod odborným dohledem. To znamená, že si lidé mohou přijít prokrvit vnitřní orgány pomocí cviků jednoduchým protahováním těla. V tištěné podobě obdrží jednotlivé cviky, které mohou provádět doma.

Dále chystáme spolupráci s výživovými poradkyněmi, které umí předat jednoduchá pravidla, recepty a triky na výživu.

Impulz vzešel od organizátorek přednášek v sociálním domě Centrum Rolnička v Brně Černovicích na ulici Charbulova 86.

Organizátorky znají moje přednášky z cyklu ŘEKA ŽIVOTA aneb aktivní práce s myslí a letos na jaře mne oslovily, zda bych pro toto centrum mohla přednášet. Rozhodlo aktuální téma: „očista“, „zbavení se kil navíc“.

Již v dětství jsem měla vize ohledně souvislostí mezi chováním a zdravím.

V mnohých lidech se probouzí zodpovědnost nejen za sebe, ale i za svůj rod. Uvědomují si potřebu uzdravit rodinu, přičemž současně ví, že tak mohou učinit skrze sebe například tím, že si udělají pořádek v hlavě a nitru.

Uvědomuji si, že ne každý chce meditovat, protože meditace provází mnohé předsudky, proto dřívější skupinové meditace vystřídaly aktivní přednášky.


Kdo a jak se může zapojit?

Do cyklu aktivních přednášek se může zapojit každý, kdo cítí potřebu se sebou něco dělat. Tedy ten, kdo cítí kila navíc nejen v těle, ale i na duchu a hlavně v hlavě. Projekt HUBNEME by měl přitáhnout zejména ty, kteří se cítí být přetíženi, pohlceni problémy, starostmi a cítí potíže jakéhokoliv druhu.

Přetíženi se cítí být již děti v pubertě, vstup v každém případě povolen od věku 15-i let. Přednášky může navštěvovat každý, kdo chce na sobě pracovat.

Aktuální termíny a témata jsou vyhlašována několik týdnů předem prostřednictvím Facebooku nebo na webových stránkách:

http://rolnicka-cernovice.webnode.cz/

 

Oldřiška Kališová, Brno

www.oldriska-masaze.cz

 

přidáno 11. prosince 2014 do kategorie Lifestyle

ČTETE: HUBNEME FYZICKY DUŠEVNÍ OČISTOU aneb POZNÁVÁME SKRYTÉ TAJEMSTVÍ VLASTNÍHO TĚLA · 11. prosince 2014 · Lifestyle
·
Další články