Kontakt O nás

Pět otázek pro Karla Nešpora

Pro dnešní svátek jsme připravili interview s panem primářem Karlem Nešporem, výraznou to tváří české psychiatrie.

 

 

1) „Osobní rozvoj“; co pro Vás znamená?

Je třeba pamatovat na tělo, emoce, intelekt i duchovní potřeby. Ono to spolu souvisí. Např. rozumný pohyb mírní deprese a úzkosti a zvyšuje odolnost mozku vůči stárnutí.

Jiný příklad: Vlídnost a příbuzné emoce uklidňují. To prospívá tělu a rozšiřuje vnímání skutečnosti. Takový člověk pak snadněji nachází nové cesty a dobrá řešení. To nemám ze své hlavy, ale zjistila to profesorka Barbara Fredrickson.

 

2) Co Vás nejvíc naplňuje, baví?

Už jako dítě jsem byl hodně zvědavý. To je většina dětí, jenže mně to zůstalo. Úplně nejlepší je, když přijdu na něco užitečného. Třeba moje poslední vydaná kniha „Sebeovládání“ je založena na jednoduchém zjištění, totiž že stres, negativní emoce a bažení (craving) se dají zvládat podobnými postupy.

 

3) Kdy jste sám sebe naposledy příjemně překvapil?

Obvykle spíše překvapuji druhé. Ale dobře, zkusím si na něco vzpomenout. Dostal jsem e-mail z Ministerstva financí, že se jim nedaří vyčíslit společenské náklady hazardu. Zvládli jsme to s kolegou zadarmo a poměrně rychle za pomoci kalkulačky. Tak vznikl článek Nešpor K, Csémy L. Kolik stojí společnost hazard? Ten je volně dostupný na www.drnespor.eu.

 

4) Jaké hodnoty Vás nejvíc vystihují?

Důležité v mém životě bylo a je pomáhat lidem ke střízlivosti v užším i širším slova smyslu.

 

5) V čem vidíte smysl života?

Život je klíčová hodnota sama o sobě. Volně zde odcituji Alberta Schweitzera: „Dobré je to, co život chrání a pomáhá mu.“

Člověk by také měl dělat to, co mu přísluší a k čemu má předpoklady. V jedné moudré knize se píše, že je lépe plnit nedokonale své povinnosti než plnit dokonale povinnosti druhých.

 

přidáno 28. února 2015 do kategorie Lidé

ČTETE: Pět otázek pro Karla Nešpora · 28. února 2015 · Lidé
·
Další články