Kontakt O nás
5 otázek pro… Robert Slovák

5 otázek pro… Robert Slovák

Robert Slovák věří tomu, že udělat rozdíl či změnu v životech druhých nemusí být složité. Sloužit druhým je způsob, jak ve svém životě získat cokoliv, co si dokážeme představit a zároveň je to způsob jak mít plnohodnotný a naplněný život. Kouč, mentor a zastánce network marketingu má více než 7 let praxe v oblastech jako je podnikání, koučování a mentorování. Snaží se pomáhat lidem vydělávat více peněz, získat svobodu a žít život, jaký skutečně chtějí.

1) „Osobní rozvoj“; co pro Vás znamená?

Posilování silných stránek, 

umenšování slabin pro to, aby člověk mohl dosáhnout 

svých hodnotných snů, cílů, vizí či ideálů a nakonec 

i života bez hranic - života prost omezení, strachů, pochyb

a plně využívat svůj potenciál... 

Všeho, čeho ve svém životě chcete dosáhnout nebo získat, 

je možno dosáhnout či získat právě skrz rozvoj osobnosti.

Bez osobního rozvoje nelze očekávat příliš mnoho výsledků. 

ROZVOJ OSOBNOSTI = POZNEJ SÁM SEBE & ZAČNI RŮST

 

2) Co Vás nejvíc naplňuje, baví?

Pomáhat druhým lidem způsobem, který mi osobně dává 

smysl - tedy koučink, mentoring a network marketing. 

Miluji když vidím lidi uspívat. Těší mě, když je to na základě toho,

že jsme spolu mluvili a konzultovali.

Miluji, když jednoho konkrétního člověka ovlivním tak, že 

se zbaví svých negativních a omezujících přesvědčení, 

pustil se do nových výzev a zvýšil svou sebedůvěru

a nakonec dosáhl i toho, o čem si původně myslel, že pro něj 

není vůbec možné...

Když lidé, se kterými jsem v kontaktu mají skutečné výsledky, 

je to pro mě ocenění mé práce a mého vlastního studia.

 

3) Kdy jste sám sebe naposledy příjemně překvapil?

Sám sebe nepřekvapuji - mám dostatečně velké ego na to, 

abych věděl, že jsem natolik skvělý a dostatečně hodnotný, 

abych mohl sám sobě říct, že zvládnu udělat či dosáhnout 

čehokoliv, co je pro mě osobně důležité, stejně jako mohu dosáhnout

čehokoliv, co již dosáhli i jiní. 

Přitom mám však ego dostatečně malé na to, abych nezpychl

a abych si mohl kdykoliv říct: Kdokoliv jiný může být stejně dobrý 

jako jsem já a tak může udělat či dosáhnout minimálně toho

stejného jako já, nebo i klidně více než já...

Soustředím se na druhé lidi a snažím se jim pomoci v tom, co 

dělám, tak jak nejlépe v současné chvíli dovedu. 

Nesoutěžím s ostatními, soutěžím se sebou a svým starým já. 

Je to ale proces zlepšování sama sebe, který mě nepřekvapuje.

 

4) Jaké hodnoty Vás nejvíc vystihují?

 

1) ČESTNOST & SLUŠNOST

2) PRAVDA & POCTIVOST

3) SVOBODA & ODPOVĚDNOST

4) SILNÁ PARTNERSTVÍ

5) TVOŘIVOST & INOVACE

6) DOBRÉ vs. SKVĚLÉ

7) OTEVŘENOST & DŮVĚRA

8) VRACET POŽEHNÁNÍ

 

5) V čem vidíte smysl života?

Pomoci lidem, se kterými jsem v kontaktu 

být skvělými a tím pomoci naší zemi být ještě lepší než je, 

protože základem státu a země je rodina a základním prvkem

rodiny je jednotlivec. 

Z toho tedy vyplývá, že jestliže pomohu byť jen jednomu člověku, 

nepřímo tak pomohu dalším 2-3 lidem v jeho rodině nebo možná dalším

5, 10-ti či možná i několika desítkám lidem v celé zemi

skrze toho jednoho člověka, kterému jsem na počátku pomohl... 

A tím nepřímo pomohu zemi, kde žiji a kterou mám rád.

A to mi dává smysl.

 

přidáno 28. října 2015 do kategorie Lidé

ČTETE: 5 otázek pro… Robert Slovák · 28. října 2015 · Lidé
·
Další články