Kontakt O nás

Zachrání nás chytrý zelený byznys?

O tom, že naši planetu ohrožuje globální oteplování a že ekonomiky už snad všech zemí jsou v krizi, netřeba jistě nikoho příliš přesvědčovat. Ale jak tyto vážné problémy co nejefektivněji řešit? Chytrým „zeleným” byznysem, tvrdí WBCSD!

„Pokud byznys nepřevezme aktivní roli,” píše se v jednom ze zásadních dokumentů WBCSD, „budeme čelit velkým potížím…” 

Už v roce 2008 publikovala Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development) zprávu Udržitelná spotřeba – fakta a trendy a v roce 2010 zveřejnila známý dokument Vize 2050. Obě tyto studie, na jejichž vytvoření spolupracovala řada světových firem, došly k jednoznačnému závěru: k udržitelnému životu na naší planetě nebudou už stačit pouze technologické inovace! Bude třeba změnit, a to od základu, spotřebitelské chování a životní styl lidí. Především ale musí projít hlubokými systémovými změnami sám byznys! Ten je hlavním klíčem k budoucnosti lidstva.

Po nás potopa už neplatí

Nikoli tedy politikové, ale byznys jako takový, respektive jeho kapitáni, budou mít do budoucna tu moc a sílu zastavit devastaci životního i ekonomického prostředí a přinést žádoucí zlepšení pro život lidí na Zemi. Musí se ovšem přestat řídit dosavadním heslem „po nás potopa” a změnit jeho filosofii ve prospěch udržitelného rozvoje a mezinárodní spolupráce. Politika i ekonomika v dosavadním pojetí je už v zásadě mrtvá, říká v této souvislosti řada ekonomů a politologů. Nastupuje doba přímé účasti na řešení lokálních a globálních problémů…

Češi konečně u toho

To, že Zemi může zachránit jen chytrý byznys, není myšlenka nová, vždyť Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj WBCSD (www.wbcsd.org) vznikla v Ženevě už před 20 lety. Dnes má své organizace v 64 zemích světa a tou 64. zemí se konečně letos v dubnu stala i Česká republika. Český byznys se tím přihlásil k přijatým mezinárodním zásadám ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a korporátní zodpovědnosti, vedené mottem: „Mysli globálně – jednej lokálně”.

Björn Stigson, čestný prezident WBCSD, při přijímání Česka řekl: „Zdrojů nebude nikdy více, a chcete–li být úspěšnou firmou, musíte být schopni nabídnout odpovídající „zelené” řešení, což se už děje v Brazílii, v Číně a mnoha dalších zemích. Současnou koncepci je nutno změnit. To bude vyžadovat podnikatelská řešení v zájmu prosperity světa. Podstatné je, že neposkytujeme globální řešení, poskytujeme vždy řešení lokální, národní.” 

Ing. Ivo Gajdoš, viceprezident České manažerské asociace a výkonný ředitel CBCSD je přesvědčen, že „být u toho” je zkušenost k nezaplacení: „Členem se může stát v podstatě každý, kdo chce být u něčeho nového a něco dokázat. Od malých podnikatelů až po nadnárodní giganty. V severských zemích tvoří členskou základnu hodně právě těch menších podnikatelů, kteří znají místní problematiku a díky výhodám členství ji dokáží využít ve prospěch své firmy i rozvoje kraje. I když česká pobočka existuje vlastně jen pár měsíců, už teď se naši členové účastní zajímavých plánů, například regionálního projektu Katovice – Ostrava. V běhu je i jeden projekt v Kongu, týkající se záchrany „zelených plic” Afriky, který zaštiťuje organizace World´s Green Lungs. Tam je velké množství příležitostí pro české firmy – je tam zapotřebí vybudovat kompletní infrastrukturu, lehký průmysl atd. Do vínku jsme dostali území velikosti Moravy, ovšem to je teprve začátek, je to jakýsi pilotní projekt, na kterém se ukáže, co umíme.”

 

přidáno 7. května 2014 do kategorie Byznys

ČTETE: Zachrání nás chytrý zelený byznys? · 7. května 2014 · Byznys
·
Další články