Kontakt O nás

Nadání může být prokletí

Jak to, že někteří mimořádně nadaní lidé bezezbytku dosáhnou a vytěží svůj osobní potenciál, zatímco mnozí další selžou? Odpovědi nachází stanfordská pedagožka, psycholožka Carole Dwecková.

Rozhodujícím faktorem je PŘÍSTUP. Jak vyvozuje doktorka Dwecková, největší riziko pro nadané jedince představuje, když až příliš ulpí na svém (těžko zpochybnitelném) nadání. Když zkrátka ztratí motivaci dále na sobě pracovat a „osahávat“ své osobní hranice.

Nestačím? Nemožné

Do nadaných, leč sebeuspokojených jedinců prorostlo přebujelé sebevědomí. To už od dětských či teenagerských let našeptávalo: „dík svému talentu zvládneš všechny výzvy. I ty nejtěžší.“  

Dar shůry pochopitelně není všespasitelný. Je přitom pozoruhodné, že právě tuto pravdu dovedou ignorovat i ti nejinteligentnější a nejschopnější. Těm potom, jak zdůrazňuje paní doktorka, hrozí, že když s nelibým údivem shledají, že na jistý úkol či projekt nestačí, mohou (za využití svého intelektu a tím zvýšené schopnosti manipulace) sáhnout ke „zkratce“, která bude v rozporu s etikou.

Blahodárná léčba šokem  

Jak ze zajetí svého ega? Na to neexistuje jednoduchá odpověď, protože nadaný a zároveň sebeuspokojený člověk těžko nalezne potřebnou sebereflexi k návštěvě terapeuta či kouče. Takovému jedinci pak většinou pomůže jen to, že ho v životě masivně zasáhne nějaký šok, ať ve sféře zdravotní, partnerské nebo pracovní. Odbornice ze Stanfordu proto navrhuje, aby se předmětu „Nadání není samospasitelné“ učili už ti nejmenší školáci. 

Připravil David Halatka

 

přidáno 12. května 2014 do kategorie Byznys

ČTETE: Nadání může být prokletí · 12. května 2014 · Byznys
·
Další články