Kontakt O nás
Brian Tracy: 10 kroků k vyřešení každého problému

Brian Tracy: 10 kroků k vyřešení každého problému

Úspěch je značkou tvůrčích a nápaditých lidí. Jste schopni vyřešit jakýkoli problém, překonat jakékoli překážky a dosáhnout jakéhokoli cíle pouze za použití kreativního myšlení, důslednosti a vytrvalosti. Jak přesně?

Úspěch je značkou tvůrčích a nápaditých lidí. Jste schopni vyřešit jakýkoli problém, překonat jakékoli překážky a dosáhnout jakéhokoli cíle pouze za použití kreativního myšlení, důslednosti a vytrvalosti. Jak přesně?    

1. Změňte svůj postoj k problému – od negativního k pozitivnímu
Místo slova „problém“ si najděte jiné pojmenování: třeba situace, výzva či příležitost. Čím pozitivnější bude vaše řeč, tím sebejistější a optimističtější bude váš přístup k jakémukoli úkolu a rovněž tím kreativnější a pronikavější v úsudku budete při hledání kreativních řešení a průlomových nápadů.

2. Jasně si situaci pojmenujte
Co je přesně ta výzva, která před vámi stojí? Co vám způsobuje stres, strach či úzkost? Čeho se bojíte? Proč jste nešťastní? Všechno si přesně a do detailů sepište.

3. Použijte kritické myšlení, abyste k situaci přistoupili z různých úhlů
Zeptejte se sami sebe: „V čem dalším tkví daný problém?“ Nespokojte se s jednou povrchní odpovědí a nenechte se rozptylovat vedlejšími symptomy. Snažte se jít ke kořenu věci a najít pravou podstatu problému. Zkuste na situaci nahlédnout z různých úhlů a promýšlejte různá řešení, protože málokdy existuje jen jedno. Většinou jich je možných hned několik.

4. Definujte si ideální řešení
Co přesně musí řešení přinést?  Jaké požadavky musí splňovat? Jak by vypadalo ideální řešení situace podle vás? Velmi jasně si definujte všechny parametry.

5. Vyberte nejlepší z daných možností
Porovnejte všechna možná řešení a vyberte takové, které nejvíce odpovídá vaší ideální představě. Odpovězte si na otázku: Která z dostupných variant poslouží v daném okamžiku a za daných podmínek nejlépe? 

6. Připravte se na ten nejhorší možný výsledek a na to, jak ho překonat
Než se pustíte do realizace učiněného rozhodnutí, zeptejte se sami sebe: „Co nejhoršího se může stát, když se rozhodnutí ukáže být mylné?“ Připravte se na možný neúspěch a také na eventualitu nutnosti začít od začátku.

7. Změřte svůj progres
Nastavte si způsob měření úspěšnosti svého řešení. Jak poznáte, že postupujete kupředu? Že děláte pokroky?  Najděte způsob, jak změřit výsledky svého řešení.

8. Přijměte veškerou zodpovědnost
Za své rozhodnutí přijměte plnou zodpovědnost. Spousta i sebekreativnějších nápadů a myšlenek se nikdy nezhmotní, protože chybí někdo, kdo by je dotáhl až do samotného konce; někdo, kdy by se za ně plně postavil.

9. Určete si termín, ve kterém by věci měly být vyřešeny
Rozhodnutí bez časového harmonogramu jako by neexistovalo. Pokud se jedná o složitý úkol, který je třeba vyřešit a který zabere spoustu času, nastavte si dílčí cíle a časový harmonogram jejich plnění, ať můžete sledovat jejich dodržování.

10. Přejděte do akce!
Začněte. Přestaňte přešlapovat na místě. Vrhněte se do toho se vší energií. Čím rychleji budete postupovat k vytyčenému cíli, tím kreativnější budete. Tím více energie mít budete. Tím více se naučíte. Tím rychleji získáte kapacitu k dosažení svého předsevzetí a schopnost posunout se v budoucnu dál.

 

Hodně štěstí!

 

 

přidáno 28. června 2015 do kategorie Byznys

ČTETE: Brian Tracy: 10 kroků k vyřešení každého problému · 28. června 2015 · Byznys
·
Další články